2023/02/14: De Morgen: Hervormingen moeten zwart geld in amateurvoetbal tegengaan: ‘Dit zal druk zetten op valsspelers’

Amateurvoetballers mogen jaarlijks nog maximaal 4.500 euro belastingvrij verdienen. Voetbal Vlaanderen en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hopen zo het vele zwarte geld een halt toe te roepen. ‘Dit zijn stappen in de goede richting, al blijft het een systeem dat misbruik niet volledig uitsluit’, vertelt fiscaal expert Michel Maus.

Wat heeft de voetbalbond juist beslist?

“De KBVB heeft beslist om een nieuw systeem in te voeren waarmee hij zwart geld in het amateurvoetbal wil weren. De bond legde met de socialezekerheidsinspectie een quotum vast rond onkostenvergoedingen die vrijgesteld zijn van RSZ. Dat bedrag ligt vast op 4.500 euro per jaar. Bekijk het als een onkostenvergoeding, dat blijft dus belastingvrij. Daarnaast zijn er nog enkele zijdelingse maatregelen die voor extra transparantie zorgen. Zo moeten de amateurclubs alles betalen via digitale overschrijving en dus nooit cash. En er komt een databank waarin clubs elk spelerscontract moeten registreren.”

Spelers krijgen een vrijstelling van RSZ tot 4.500 euro. Is dat geen beloning na het jarenlang gedogen van zwart geld?

“Het woord belonen zou ik niet in de mond nemen, al is het niet de beslissing die ik had genomen. Er bestaat een gunsttarief van 20 procent voor inkomen uit de hobby’s tot 7.170 euro met een vrijstelling van socialezekerheidsbijdrage. Dat zou ik ook voor amateurvoetballers implementeren, zo worden alle inkomsten uit hobby’s op dezelfde manier belast. Maar ik vind dus wel dat voetballers ook recht hebben op uitzonderingsregimes. Als het voor andere hobby’s bestaat, hebben voetballers er ook recht op. Het lijkt mij logisch dat we iedereen op dezelfde manier behandelen.”

Cash uitbetalen mag niet meer, maar hoe kunnen ze ooit controleren dat de sponsor of het bestuur geen envelop onder tafel geeft?

“Dat kunnen ze onmogelijk controleren. Clubs werken vaak met een combinatie van officiële en officieuze contracten, in sommige gevallen betaalt een lokale middenstander inderdaad één of meerdere spelers in het zwart. Om die enveloppen met geld definitief van tafel te vegen, moeten we volgens mij verder durven gaan. Voetbal Vlaanderen heeft al een meldpunt, daar kan je nu misbruik zoals bijvoorbeeld racisme of matchfixing melden. Waarom gebruiken ze dat ook niet voor financiële fraude? Zo weten de clubs die over de schreef gaan dat ze extra risico lopen door de sociale controle.

“Ten tweede kunnen we ook iets doen aan de bestraffing. Overtreders lopen nu risico op fiscale, sociaalrechtelijke en strafsancties. Persoonlijk zou ik daar ook sportieve sancties aan koppelen: spelers die enveloppen accepteren kunnen dan een schorsing krijgen, al dan niet voorgoed. Bekijk het als een fiscale en sportieve rode kaart. De spelers aanvaarden zwart geld en dragen dus ook een verantwoordelijkheid.”

Verwacht u dat het nieuwe regels, zonder uw voorstellen, voor een eerlijk speelveld zullen zorgen?

“Dit zijn stappen in de goede richting, al blijft het dus een systeem dat misbruik niet volledig uitsluit. Het zorgt in ieder geval voor een nieuwe, broodnodige positieve wind door het amateurvoetbal. Sinds operatie Propere Handen (nationaal onderzoek naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in het Belgisch voetbal, red.) leken we de problematiek van het zwart geld namelijk vergeten te zijn. Dat zorgde voor veel onvrede bij mensen uit de sector, heel wat eerlijke clubs zijn daar de dupe van. De nieuwe maatregelen zullen extra druk zetten op valsspelers. De aanvullende voorzieningen die ik voorstel, kunnen die druk nog meer opvoeren. Zo vervang je de financiële concurrentie van vandaag door sportieve strijd. En dat is de sportieve gedachte die we willen bereiken.”

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks de nieuwste blog-, pers- en media-artikels.    ]