Bloom Corporate

Bloom Law heeft eveneens een gedegen kennis en ervaring in huis op vlak van nationaal én internationaal ondernemingsrecht en insolventierecht. Wij hebben nauwe samenwerkingen met experten in Europa en ver daarbuiten. Als metgezel van de ondernemer denken wij mee, begeleiden wij en adviseren we waar nodig. Zowel start-ups, scale-ups, mature bedrijven als bedrijven in moeilijkheden maken deel uit van ons dagdagelijks werkterrein. Mede door de zeer frequente aanstellingen door de Ondernemingsrechtbank in diverse gerechtelijke mandaten zijn wij vertrouwd met diverse sectoren en bedrijfscontexten.

Wij helpen ondernemers ook met het uittekenen van hun bedrijfsstructuren en begeleiden hen bij overnames, fusies en splitsingen, due diligence, joint-ventures, private equity, venture capital-transacties, management buy-outs en buy-ins,… . Waar nodig wordt een team samengesteld met onze fiscalisten en/of sociaalrechtelijke experten.

Daarnaast leveren wij strategisch advies aan bedrijven in functie van hun toekomstplannen. In het bijzonder besteden wij hierbij aandacht aan de plaats van bedrijven in de nieuwe economie en helpen wij bedrijven om te gaan met e-commerce, artificiële intelligentie en de Metaverse.

Tot slot staan wij bedrijven ook bij het snel en efficiënt oplossen van hun conflicten, en dit zowel intern (tussen aandeelhouders/bestuurders), als extern (leveranciers, klanten, concurrenten, overheid, …)  waarbij de rechtbank slechts als allerlaatste scenario in aanmerking wordt genomen. Wij streven steeds naar onderhandelde en bemiddelde oplossingen die gedragen worden door alle partijen. Wij ontzorgen ook ondernemers bij het afhandelen van hun conflicten, indien daar behoefte aan is.