Bloom Alternative Dispute Resolution

Bloom Law is absoluut voorstander en groot pleitbezorger van alles wat buitengerechtelijke geschiloplossingsmethodes betreft, en dit eveneens in conflicten met de overheid, waaronder de fiscus. Vooreerst is voorkomen altijd beter dan genezen, maar indien u toch met een conflict in aanraking komt kan u op de experten ADR van Bloom Law beroep doen om samen met U op zoek te gaan naar de beste strategie en manier om het conflict buiten de Rechtbank om op te lossen. Het meest geschikte traject zal mede afhankelijk zijn van -onder andere- de complexiteit van het geschil, de fase waarin het conflict zich bevindt, de juridische context (of het gebrek daaraan), de aard van de partijen, het al of niet grensoverschrijdend karakter, enz …

Onze ADR-experten staan onze cliënten onder andere bij bij onderhandelingen (al dan niet collaboratief), en bij het opstarten of doorlopen van een bemiddeling. Sommige van onze ADR experten focussen zich enkel nog op de buitengerechtelijke geschiloplossingsmethoden en zullen de cliënten doorverwijzen naar een advocaat-rechtbankexpert indien zij er niet zouden in slagen om de cliënten/partijen tot een akkoord te brengen. Bloom Law heeft één van de nog zeldzame erkende bemiddelaars in bestuurszaken in huis, en meerdere erkende bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken.

Daarnaast beschikt Bloom Law ook over meerdere advocaten die Federaal erkend zijn als collaboratieve onderhandelaars. Verschillende van onze ADR-experten zijn ook als docent verbonden aan diverse bemiddeling- en onderhandelingsorganisaties waar zij hun kennis en expertise doorgeven.