2021/03/12: E-sport is de nieuwe sport, nu ook fiscaal

De laatste jaren wint e-sport aan belang, en dat is in België niet anders. Door de toenemende aandacht die deze opkomende sector krijgt, worden de toernooien steeds groter en zijn er steeds meer actieve e-sporters. Echter kunnen er nog heel wat vragen worden gesteld bij het fiscaal statuut dat daaraan verbonden is: kwalificeert e-sport als sport in de klassieke zin van het woord of niet?

E-sport is de term die gebruikt wordt voor het competitief spelen van computerspellen in een georganiseerd verband. Dit kan zowel individueel als in teams. De Minister van  Financiën heeft de term e-sporter afgetoetst aan het artikel 17 van het OESO-modelverdrag. De notie sportbeoefenaar uit het artikel is breder dan de algemene klassieke definitie van sporter, waarbij de nadruk ligt op fysieke inspanning. In het kader van artikel 17 worden immers niet enkel sportbeoefenaars maar ook artiesten beoogd, en gaat het niet enkel om een fysiek en atletisch karakter. Zo vallen bijvoorbeeld ook schaaktoernooien onder dit artikel. In dat licht heeft de Minister dan ook geconcludeerd dat een e-sporter wel degelijk als sportbeoefenaar dient te worden gekwalificeerd op fiscaal vlak.

Dat heeft belangrijke fiscale implicaties. In België genieten bezoldigde sporters immers van een speciaal gunstregime inzake fiscaliteit mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook buitenlandse sporters genieten een voordelig regime waarbij zij slechts een beperkt percentage dienen te betalen op deze inkomsten.

Door de bevestiging dat een e-sporter wel degelijk als een sportbeoefenaar wordt aanzien, zullen deze fiscale gunstmaatregelen nu ook van toepassing zijn op de bezoldigingen die worden ontvangen door e-sporters.

Neem contact op met het kantoor om meer informatie te bekomen omtrent de gunstmaatregelen die u kan bekomen. Zo kan een oplossing op maat worden aangeboden.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang onze recente artikels