Opleiding:

 • Licentiaat in de rechten
 • Management Traineeship BNP Paribas Fortis
 • Post Universitaire opleiding curator/vereffenaar
 • Bemiddelen en onderhandelen in burgerlijke en handelszaken
 • Collaboratief onderhandelen als advocaat

Expertise:

 • Insolventierecht – Ondernemingsrecht
 • Vereffeningsdeskundige en herstructuringsdeskundige Ondernemingsrechtbank: faillissementscurator,
  (buiten)gerechtelijk vereffenaar, ondernemingsbemiddelaar, voorlopig bewindvoerder, gerechtsmandataris
 • Extern CLO (chief legal officer)
 • Collaboratief advocaat
 • Bemiddelaar in burgerlijke-en handelszaken
 • Expertise in bank- en (beursgenoteerde) bedrijfswereld

Highlight: Entrepreneur pur sang

PUBLICATIES

 • C. JANSSENS, “De regelgeving in verband met het gemeentelijk dwangbevel (art. 94,2e Gemeentedecreet)”, LBR 2012/2-3, 59
 • C. JANSSENS, Het gemeentelijk dwangbevel, Die Keure, 2013, 136 blz.
 • M. MAUS en C. JANSSENS, “Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing”, in Rechtskroniek voor de Vrede-en Politierechters 2012, Brugge, Die Keure, 105-147
 • C. JANSSENS, De (gerechtelijke) bemiddeling in fiscale zaken, TFR 2022, 107
 • M. MAUS en C. JANSSENS, “20 jaar parkeerheffing. Van kinderziekten naar juridische volwassenheid”, LBR 2023/1, 4-45