Alexander De Becker

Advocaat/vennoot

Contact:alexander.debecker@bloom-law.be

LOOPBAAN

Alexander is Master of Laws (VUB, GO, 2000) en behaalde in 2006 een doctoraat op proefschrift aan dezelfde universiteit met een onderwerp op het kruispunt tussen het bestuursrecht en het sociaal recht. Hij behandelde de juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar in rechtsvergelijkend perspectief.In 2016 hernam hij zijn loopbaan als advocaat hoewel hij reeds sedert de oprichting van Bloom als adviseur bij het advocatenkantoor fungeerde. Tevoren werkte hij als advocaat en/of adviseur bij andere advocatenkantoren.Alexander is ook professor aan de rechtsfaculteiten van de UGent en de UHasselt. Tevens bezet hij sinds 2010 de leerstoel “De overheid als arbeidsorganisatie” aan de Universiteit Leiden in Nederland. Hij doceert “de overheid als arbeidsorganisatie” (Universiteit Leiden), Grondige studie van het bestuursrecht, Law and State (vergelijkend publiekrecht) en Juridisch Frans (Universiteit Hasselt).

 

EXPERTISE

Alexander is gespecialiseerd in bestuursrecht en sociaal recht. Hij behandelt dossiers in alle onderdelen van het bestuurs- en het sociaal recht. Wel heeft hij een uitgesproken expertise in het recht van het overheidspersoneel (ambtenarenrecht en recht van de contractanten in de publieke sector), het collectief overleg in de publieke sector, gemeente- en provincierecht en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.Hij wordt erkend als internationaal specialist in het recht van het overheidspersoneel. Alexander bezocht als gastdocent en gastonderzoeker tal van universiteiten in en buiten Europa. Hij werkte onder meer aan de Universiteit van Kopenhagen (Denemarken), de Universiteit van Cassino en het European University Institute in Firenze (beide in Italië), Universiteit van Stockholm (in Zweden), de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Reading (beide in het Verenigd Koninkrijk) en de Universiteit van Wisconsin-Madison (Verenigde Staten).

 

PUBLICATIES EN SEMINARIES

Alexander heeft tal van publicaties in het recht van het overheidspersoneel (ambtenarenrecht en recht van contractanten in de publieke sector). Hij is de auteur van de monografie De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar. Hij is tevens de editor van tal van andere boeken waaronder het internationale rechtsvergelijkende boek The Role of the Regions in EU governance (met Carlo Panara) en het recente boek (in 2015) Het recht van het overheidspersoneel in beweging (met Ria Janvier). Tweejaarlijks schrijft hij ook een deel van het basisboek Overzicht van het Belgisch administratief recht (André Mast, Jean Dujardin, Marnix Van Damme en Johan Vande Lanotte).Daarnaast publiceerde hij tal van tijdschriftartikelen in toonaangevende nationale en internationale tijdschriften voornamelijk over het recht van het overheidspersoneel (ambtenaren en contractanten in overheidsdienst). Hij schreef onder meer artikelen over staking in de publieke sector, collectief onderhandelen, gemeentelijke autonomie, intergemeentelijke samenwerking, bestuurlijk toezicht, bestuursprocesrecht en telewerk.Alexander geeft ook frequent lezingen in België en het buitenland. Tijdens het voorbije jaar bijvoorbeeld sprak hij op conferenties in Turijn (Italië), Amsterdam (Nederland), Kaapstad (Zuid-Afrika), Barcelona en Madrid (Spanje) en Neuchâtel (Zwitserland).

Talen

Nederlands, Frans, Engels, Duits, Zweeds, Deens en noties van het Italiaans.

Locatie

Gent