2022/08/13: De Tijd: ‘Fiscus veroordeeld voor te zware belasting bij splitsing aandeel.’

Het hof van beroep van Bergen heeft de fiscus veroordeeld omdat die te veel roerende voorheffing heeft geïnd bij de splitsing van autoverhuurder Hertz. De fiscus tekent cassatieberoep aan.

De Belgische staat heeft een rechtszaak verloren over de belastingen die hij mag innen bij een spin-off. De fiscus mag alleen roerende voorheffing inhouden op de eventuele meerwaarde die de splitsing van een onderneming oplevert, blijkt uit een onlangs gepubliceerd arrest van het hof van beroep van Bergen.

Bij een spin-off splitst onderneming A activa af en draagt die over aan een nieuwe onderneming B. De aandeelhouders van onderneming A krijgen dan ook aandelen van onderneming B.

De essentie

  • Het hof van beroep van Bergen zegt dat de fiscus te veel roerende voorheffing int op nieuwe aandelen die worden verdeeld bij een spin-off.
  • De fiscale regelgeving is niet duidelijk.
  • Er is weinig jurisprudentie over dit soort transacties.
  • De fiscale administratie tekent cassatieberoep aan

Hertz

De rechtszaak ging over de inning van roerende voorheffing bij de splitsing van de Amerikaanse autoverhuurder Hertz in 2016. Een Belgische aandeelhouder moest toen een zeer hoge roerende voorheffing betalen. Hij was het daar niet mee eens en vroeg aan de fiscale administratie een terugbetaling, maar die weigerde.

Het hof van beroep van Bergen zegt in een arrest van 14 januari 2022 dat alleen roerende voorheffing verschuldigd is als de operatie een meerwaarde oplevert en ‘uitsluitend in de mate dat de verrijking van de begunstigde’ gebeurt via de toekenning van nieuwe aandelen.

De Belgische belegger bezat net voor de splitsing van Hertz voor 495.000 euro aandelen van de onderneming. Hertz richtte een nieuwe onderneming New Hertz op die focuste op de verhuur van auto’s. Hertz zelf veranderde zijn naam in Herc en groepeerde daar de andere activiteiten, vooral de verhuur van uitrusting voor onder meer de bouw. Beleggers kregen voor elke vijf aandelen Hertz één aandeel van New Hertz.

Na de splitsing waren de aandelen New Hertz van de Belgische aandeelhouder 430.000 euro waard en de aandelen Herc 95.000 euro. De totale waarde bedroeg dus 525.000 euro.

De bank van de belegger besliste roerende voorheffing – het tarief bedroeg toen 27 procent – te innen op de totale waarde van de aandelen New Hertz, dus 430.000 euro. De belegger moest daardoor meer dan 100.000 euro roerende voorheffing betalen.

Het hof van beroep oordeelt dat roerende voorheffing verschuldigd is op 30.000 euro. Dat is het verschil tussen de waarde van 525.000 euro na de spin-off en de waarde van 495.000 euro net ervoor. Dat betekent dat de belegger slechts zowat 8.000 euro roerende voorheffing moet betalen in plaats van meer dan 100.000 euro.

Gunstig

‘Het arrest van het hof van beroep van Bergen is erg gunstig voor de belastingplichtige’, zegt Denis-Emmanuel Philippe, vennoot van het advocatenkantoor Bloom. ‘Veel aandeelhouders van buitenlandse bedrijven werden al met dit probleem geconfronteerd. Omdat er weinig jurisprudentie bestaat, is dit arrest niet alleen interessant voor beleggers maar ook voor de banken, die de roerende voorheffing inhouden.’ Een splitsing van Belgische bedrijven, zoals onlangs die van CFE en DEME, leidt doorgaans niet tot discussies met de fiscus.

Philippe merkt op dat sinds 2019 een vrijstelling van roerende voorheffing bestaat voor de toekenning van aandelen in het kader van een spin-off. ‘Maar die vrijstelling, die niet van toepassing is op de zaak die behandeld is door het hof van beroep van Bergen, dreigt in de praktijk dode letter te blijven, omdat de toepassingsvoorwaarden zeer strikt zijn. Daarom blijft het arrest van begin dit jaar pertinent.’

Maar de juridische saga is nog niet voorbij. ‘Er zal cassatieberoep aangetekend worden tegen het arrest van het hof van beroep van Bergen’, zegt de federale overheidsdienst Financiën. De fiscus zegt dat bij een spin-off de verdeling van nieuwe aandelen kan worden beschouwd als een uitkering van dividenden in natura die onderworpen is aan roerende voorheffing.

Journaliste Philippe Galloy

Lees ook het artikel 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang onze recente artikels