Strategie

Bloom Law adviseert haar cliënten in alle fiscale aangelegenheden. Wij adviseren onze cliënten, zowel  Belgische en buitenlandse bedrijven als overheden en particulieren, met als doel hen te begeleiden in het organiseren van hun activiteiten op een fiscaal efficiënte manier en het strikt naleven van de belastingwetgeving. Wij staan onze cliënten ook bij in het aanvragen van voorafgaande beslissingen, wat onze cliënten het voordeel van rechtszekerheid biedt met betrekking tot de fiscale behandeling van een specifieke transactie.

Wij staan onze cliënten bij op een wijze die ervoor zorgt dat zij op de best mogelijke wijze de arbeidsrechtelijke en de ambtenaarrechtelijke regelgeving kunnen naleven. Het departement sociaal recht heeft jarenlange ervaring in de bijstand van ondernemingen en overheden bij de organisatie van hun werkveld. Dit beslaat het gehele arbeids- en ambtenarenrecht en gaat zowel van bijstand bij aanwervingsprocedures (die cruciaal zijn in de publieke sector) over bijstand bij de ontwikkeling van plannen over arbeidsduur, arbeidsveiligheid en verloning. De expertise van Bloom Law is uniek omdat alle advocaten van dit departement ook steeds werknemers en ambtenaren zijn blijven bestaan. Daardoor voelen zij steeds de potentiële gevolgen van bepaalde keuzes aan en kunnen zij goed inschatten hoe bepaalde stappen zullen overkomen. Daardoor kennen onze advocaten de verschillende mogelijkheden om u bij te staan inzake arbeidsduurorganisatie, loondifferentiatie en gericht en goed collectief onderhandelen in uw onderneming. Evenzeer kunnen zij bijstaan in de optie statutaire dan wel contractuele tewerkstelling in het ambtenarenrecht en voor het volgen van de collectieve onderhandelingsprocedure in de publieke sector.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks de nieuwste blog-, pers- en media-artikels.    ]