Geschillen

Ofschoon u conflicten uiteraard beter vermijdt, zijn deze soms toch onafwendbaar. Dit geldt des te meer in uw relatie met de fiscus. Ons kantoor is uitermate gespecialiseerd in deze materie en streeft ernaar conflicten (zo deze al onvermijdbaar zouden zijn) te beheersen. Wij dragen er in ieder geval zorg voor dat de fiscus ook uw rechten respecteert en zullen deze rechten desgevallend afdwingen voor de rechtbank. Op dit vlak heeft ons kantoor een sterke reputatie uitgebouwd. In tal van ophefmakende zaken (zowel principieel fiscale als in fiscaal strafrechtelijke geschillen) zijn wij erin geslaagd (vaak na een lange juridische strijd) het recht te laten zegevieren. Dergelijke discussies zijn zeer vaak geënt op fundamentele rechtsprincipes waarover finaal de hoogste rechtscolleges zich hebben moeten buigen. Ons kantoor kan dan ook met trots terugblikken op een vruchtbare reeks aan zaken die finaal en met succes werden uitgeklaard door (o.m.)  het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het  Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Op het vlak van bijstand in gerechtelijke procedures beschikken onze sociaalrechtelijke advocaten over een ruime ervaring met zeer goede resultaten. In het ambtenarenrecht geldt dit niet enkel voor procedures voor de Raad van State maar ook ten aanzien van evaluatieprocedures, tuchtprocedures en procedures bij de toezichthoudende overheden. In de private sector treden onze advocaten op in procedures voor de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven maar ook voor de burgerlijke rechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de strafrechtbanken. Onze departement heeft een unieke kennis van procedures inzake sociaal strafrecht. In de verdediging van hun cliënten gaan zij complexe procedures niet uit de weg. Onze advocaten hebben ook een ruime ervaring met pleiten voor het Grondwettelijk Hof.

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks de nieuwste blog-, pers- en media-artikels.    ]