03/12/2019 – Het nieuwe wetboek van invordering: inwerkingtreding 1 januari 2020

LOCATION

GENT - Clemenspoort vzw Overwale 3 9000 GENT

03/12/2019

Door de invoering van het nieuwe wetboek werden de invorderingsbevoegdheden niet enkel uitgebreid en verscherpt, ook werden de toepassingsgebieden van de gunstmaatregelen verruimd. De fiscale administratie zal bijgevolg veel sneller openstaande schulden kunnen invorderen. Noteer dat het nieuwe wetboek niet enkel betrekking heeft op fiscale, maar ook op niet-fiscale schuldvorderingen. Op 17 februari 2019 werden de betalingsmodaliteiten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering geharmoniseerd via KB. Het grosso modo van deze regels trad in werking op 1 mei 2019, andere pas op 1 december 2019.Ook wordt nagegaan wie uiteindelijk schuldenaar is van de directe/indirecte belastingen.
Hierbij komen ondermeer aan bod: de uitbreiding van de regeling van aannemerschulden, de onvermogendheid van de belastingplichtige, de aanwezigheid van meerdere schuldenaars, de impact van het huwelijkscontract, bevoorrechte vs niet-bevoorrechte schuldenaars, inkorting van schenkingen, … .
Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van het nieuwe wetboek van invordering en duidt de spreker aan op welke punten u tijdens de invorderingsprocedure zeker moet letten.
U krijgt o.a. een antwoord op volgende vragen:- Welke fiscale schulden vallen onder het toepassingsgebied van de nieuwe invorderingsregels?
  • Wat is het onderscheid tussen fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen?
  • Welke niet-fiscale schuldvorderingen worden uitgesloten van de nieuwe invorderingsregels?
  • Hoe ziet het nieuwe invorderingsarsenaal van de fiscale administratie eruit?
  • In welke zin werden de toepassingsgebieden van de gunstmaatregelen verruimd?
  • Wat is het onderscheid tussen schuldenaren en medeschuldenaren?
  • Kunnen medeschuldenaar gebruik maken van de gunstmaatregelen, zoals er zijn bemiddeling en onbeperkt uitstel?
  • Wat is het verschil tussen de minnelijke vordering en de gedwongen invordering?
  • Welke sancties worden gehandhaafd bij invorderingsmisdrijven?