18/03/2020: Estate Planning in een Belgisch-Nederlandse context

LOCATION

Faculteit Recht en Criminologie, Universiteitstraat 4, 9000 Gent

18/03/2020

Het samenbrengen van Nederlandse en Belgische specialisten ter zake laat toe een grondige analyse te maken van het ideale vermogensbeheer met aandacht voor alle aspecten, inzake schenk- en successierechten. Hoe kan een optimale vruchtgebruikconstructie worden uiteengezet? Welke clausules kunnen in schenkingen, testamenten of erfovereenkomsten nuttig worden aangewend?
Welke beperkingen komen eventueel voort vanuit het huwelijksvermogensrecht? Wanneer biedt een dergelijk grensoverschrijdend karakter, naast eventuele bijkomende moeilijkheden, ook extra opportuniteiten voor een verdere fiscale optimalisatie?
Deze studiedag beoogt zowel een algemeen kader te bieden van beide fiscale rechtsstelsels, als een aantal typisch voorkomende praktijksituaties grondig uit te diepen, met aandacht voor alle relevante rechtsgebieden waarmee men rekening moet houden bij de ideale tax planning.
PROGRAMMA
12.00 u Onthaal met broodjes
12.30 u Verwelkoming door Prof. dr. B. Peeters (Universiteit Gent)
12.40 u Inleiding door de voorzitter van de studiedag – Prof. mr. dr. R.H.C. Luja (Universiteit Maastricht)
13.00 u Beginselen van de Belgische erf- en schenkbelasting – Prof. dr. M. Delanote (Universiteit Gent)
13.30 u Het wettelijk kader inzake het Nederlandse (fiscaal) schenk- en erfrecht: de Nederlandse ‘schijf van vijf’ – Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols (Radboud Universiteit Nijmegen)
14.00 u Het Europese IPR-kader inzake grensoverschrijdende estate planning – mr. dr. K.M.L.L. van de Ven (Universiteit Maastricht) en Prof. dr. N. Appermont (Universiteit Hasselt)
14.40 u Pauze
15.10 u Enkele belangrijke planningstechnieken in Belgisch en Nederlands perspectief: tijd voor kruisbestuiving – mr. dr. K.M.L.L. Van de Ven (Universiteit Maastricht) en Prof. dr. A. Aydogan (Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen)
16.40 u Vragenronde met alle sprekers
17.00 u Afsluiting studiedag en netwerkdrinkRegistreren