Boeken

09/01/2020 - Basisbegrippen fiscaal recht
Het boek "Basisbegrippen - Fiscaal recht" wil een algemeen inzicht geven in het huidige Belgische belastingrecht. Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillende belastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden. Het richt zich enerzijds tot juristen en economisten in vorming en meer algemeen tot al wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken. Anderzijds wil het ook tegemoetkomen aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn.
01/01/2020
Handboek Fiscale Sanctionering
Michel Maus heeft het in dit boek over fiscale fraude, belastingontwijking en waarom de overheid er zo moeilijk in slaagt een efficiënt en billijk fiscaal beleid te voeren.
01/04/2017
Onterf de fiscus
Alles over fiscaalvriendelijk erven en schenkenHet geld dat je kinderen later zullen erven, wordt in België bij die erfenis zeer zwaar belast. Dat zijn de'successierechten'. De fiscus gaat na je dood met een flink stuk lopen van het spaargeld waar jij zo hard voor gewerkt hebt en waar je tijdens je leven ook al belastingen op hebt betaald. Wees dus slim, denk aan je erfgenamen en kies voor formules die maken dat zij veel minder belastingen zullen moeten betalen dan als je niets doet.
22/06/2016
De fiscale procedure
Dit handboek is opgebouwd uit drie grote delen: de taxatieprocedure, degeschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.
01/06/2016
Personenbelasting. Materiële en formele beginselen
Personenbelasting. Materiële en formele beginselen, Brugge, Die Keure, 2016, 226 pHet boek Personenbelasting legt de werking en de structuur van de personenbelasting uit. We bespreken twee grote delen: de materiële belastingschuld of “hoe hoog is het bedrag voor welk inkomen?” en de formele aspecten van de belasting (opeisbaarheid en betaling). Dit boek richt zich tot iedereen die zijn kennis van de personenbelasting wil bijschaven, in het bijzonder studenten, rechtspractici en belastingplichtigen die een aanslagbiljet in de bus krijgen.
01/02/2016
16/09/2016  - Wit is het nieuwe zwart!
Wit is het nieuwe zwart! - Pleidooi voor een hervorming van de fiscale fraudebestrijding, Brussel, Larcier, 2016, 70pOpeningsrede Jonge Balie Brugge 2016Recente schandalen zoals Luxleaks en de Panama-papers hebben aangetoond dat fiscale fraude nog steeds een zeer actueel thema is. Tevens blijkt dat de overheid er niet echt in slaagt om deze vorm van fraude adequaat aan te pakken. In deze bijdrage wordt onderzocht waar de pijnpunten liggen van de fraudebestrijding en hoe deze kunnen worden verholpen rekening houdend met de rechtsbescherming.
16/09/2016
2015 - Fiscale sanctionering
Fiscale fraude en de maatschappijFiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang om ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel in stand te houden. Fiscale fraude efficiënt voorkomen en aanpakken is daarom noodzakelijk.
01/01/2015
Tax me if you can
Tax me if you can, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2014, 207p.Niemand weet meer over belastingen dan professor Michel Maus. “De Belg wordt flink belast”, zegt hij, “en dus heeft hij het recht om alle legale manieren te gebruiken om belastingen te ontwijken”. Dat levert een boek op vol praktische tips die onmiddellijk zullen renderen voor je portemonnee: hoe vul je best je jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting in?, wat geeft allemaal recht op belastingvermindering?, hoe kan je fiscaal voordelig sparen en kopen?, hoe voorkom je dat je kinderen zich blauw betalen aan erfenisrechten later?. Stap voor stap, erg overzichtelijk, in alle geniale eenvoud uitgelegd.
01/01/2014
Basisbegrippen fiscaal recht
Basisbegrippen fiscaal recht, Brugge, die Keure, 2014, 188 p.Het boek Basisbegrippen fiscaal recht geeft een algemeen inzicht in het huidige Belgische belastingrecht.Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillendebelastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden. Het boek richt zich enerzijds tot juristen, economisten in vorming en meer algemeen tot wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken.Anderzijds komt het tegemoet aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn.
01/01/2014