2022/01/11: HLN: Speelt het statuut van vluchteling een rol op gebied van belastingen?

Naar aanleiding van een interview in Primo met Andy Peelman, geven enkele experts meer uitleg.

Nationaliteit is geen criterium voor de hoogte van belastingen. Maar is er een verschil met hoe een Belg wordt belast en een vluchteling die in een asielprocedure zit?

“Iedereen die in België woont, is Belgisch rijksinwoner. En dat betekent dat je onderworpen bent aan de Belgische fiscale wetten. Dat heeft tot gevolg dat wanneer je centen verdient, je ook belastingen dient te betalen in België”, legt Maus uit. “Maar je kan dan ook genieten van de fiscale voordelen die de fiscale wetgeving voorziet. Eén van die voordelen is het belastingkrediet voor kinderen ten laste. Dat wil zeggen dat mensen die in België wonen en zeer weinig tot geen inkomsten hebben en ook inwonende kinderen hebben, recht hebben op een belastingkrediet van maximaal 450 euro per kind. Dat wil dus zeggen dat hoewel zij geen belastingen betalen, ze wel geld terugkrijgen van de fiscus”, verklaart de fiscaal expert.

“De vorige regering had vastgesteld dat mensen die hier asiel komen aanvragen en meestal geen inkomen hebben ook als rijksinwoner beschouwd worden én dus recht hebben op dat belastingkrediet voor kinderen ten laste. Dat heeft men willen uitschakelen door te bepalen dat mensen die asiel komen aanvragen in ons land en in het wachtregister zijn ingeschreven (zolang de asielprocedure loopt) geen Belgisch rijksinwoner zijn. In principe kunnen zij dus geen gebruikmaken van dat belastingkrediet voor kinderen ten laste.”

Wat als die mensen nu wel inkomsten hebben? “Dan is het inkomen dat zij verkrijgen uit arbeid altijd belastbaar in België.”

Michel Maus concludeert dat er wel degelijk een verschil is met hoe een Belg wordt belast en een vluchteling die in de asielprocedure zit. “Maar dat verschil is niet in het voordeel van de asielzoeker”.

Lees hier het volledige artikel

 

 

Souhaitez-vous rester informé?

Abonnez-vous à la newsletter et recevez les derniers articles.