2021/06/04: Sampol: Een fiscale hervorming vereist fiscale axioma’s

Vandaag zijn het draagkrachtbeginsel en het neutraliteitsbeginsel in ons belastingstelsel sterk verwaterd.
Minister Van Peteghem doet er goed aan eerst deze basisprincipes te betonneren in fiscale axioma’s, alvorens te starten met zijn bredere fiscale hervorming.

Dat de coronacrisis wereldwijd voor heel wat socio-economisch ellende heeft gezorgd, is uiteraard een open deur
intrappen. Maar net zoals dat ook met andere grote crisissen het geval was, zal ook de coronacrisis op verschillende vlakken een gamechanger worden en de katalysator zijn voor heel wat hervormingen.
Het is nu eenmaal eigen aan crisissen dat zij de politieke en andere systeemfouten zichtbaarder maken, soms zelfs tot in het karikaturale toe. Met de coronacrisis is dat niets anders. Denk maar aan de schrijnende discussies over de bevoegdheidsverdeling rond welzijn en gezondheidszorg in ons land en aan de vernietiging van de strategische voorraad mondmaskers. We kunnen er dan ook zeker van zijn, dat de coronacrisis tot belangrijke socio-economische hervormingen zal leiden op het vlak van onder andere de staatsstructuur, de organisatie
en financiering van de gezondheidszorg, de organisatie van het onderwijs, het arbeidsmarktbeleid, mobiliteit, en tal van
andere domeinen.

En ook op fiscaal vlak kunnen we alleen maar vaststellen dat de coronacrisis evenzeer de vingers op de pijnlijke wonde heeft gelegd. Dit is logischerwijze het gevolg van de budgettaire context waarmee staten wereldwijd te maken hebben. De politieke noodzaak om in steun- en relancemaatregelen te voorzien voor de gezinnen en voor de economie, heeft natuurlijk een ziene budgettaire kostprijs die überhaupt
gefinancierd moet worden. De zoektocht naar financieringsmechanismen voor de coronacrisis leidt onvermijdelijk naar fiscale discussies over het rechtvaardig verdelen van de belastingdruk zowel op nationaal als op internationaal vlak, en dit zal de katalysator zijn voor ongeziene fiscale hervormingen.

Lees hier het volledige artikel: 20210603.Sampol_jun21_Maus

Souhaitez-vous rester informé?

Abonnez-vous à la newsletter et recevez les derniers articles.