2020/10/30: De Standaard: Van Peteghem forceert nieuwe effectentaks

Sneller dan verwacht wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) met een effectentaks 2.0 de discussie over eerlijke fiscaliteit beslechten. Maar zijn ontwerp reikt voor links niet ver genoeg.
Vincent Van Peteghem: vier maanden vroeger dan gepland klaar.

‘De regering zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap.’

Het is een van de gevoeligste zinnetjes in het regeerakkoord, zeker voor de -liberalen. Maar zie, minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is sneller dan verwacht klaar met zijn wetsontwerp om invulling te geven aan die passage, meldt De Tijd. In de oorspronkelijke timing moest hij tegen de begrotingscontrole van maart klaar zijn met zijn oefening.

Er wordt teruggegrepen naar het idee van een effectentaks zoals de regering-Michel die invoerde, maar die vernietigd werd door het Grondwettelijk Hof. ‘We zijn vertrokken van een nieuwe lei’, luidt het op het kabinet-Van Peteghem. De hoop is dan ook dat de taks deze keer wel de toets kan doorstaan. De nieuwe effectentaks moet nog het fiat krijgen van de -ministerraad, maar werd in nauw overleg met het kabinet-De Croo uitgewerkt. Binnen de regering is er echter nog geen consensus over de uitwerking ervan.

Drempel op 1 miljoen euro

De taks van 0,15 procent zal geheven worden op effectenrekeningen met meer dan 1 miljoen euro. Het verschil met de vorige taks is dat ¬alle soorten effecten in rekening gebracht worden, en dat de taks ook geldt voor vennootschappen die een effectenrekening hebben met meer dan 1 miljoen euro. Dat moet toelaten om bijvoorbeeld ook holdings met een effectenrekening te belasten. Rijke families ¬beheren hun vermogen vaak via een holding. Ook Belgen met een effectenrekening via een buitenlandse constructie zouden belast worden.

De taks geldt niet voor aandelen op naam. Dat moet vermijden dat de ondernemers geraakt worden. ‘Met respect voor het ondernemerschap’, staat dan ook in het regeerakkoord. De meeste aandeel¬houders van kmo’s en familiebedrijven hebben hun aandelen niet op een effectenrekening maar in een aandelenregister staan.

Nieuwe taks laat mogelijkheid open om het vermogen op te splitsen over verschillende effectenrekeningen

Maar aangezien het om een abonnementstaks gaat op de effectenrekening zelf, laat de nieuwe taks de mogelijkheid om het vermogen op te splitsen over verschillende effectenrekeningen om zo onder de drempel van 1 miljoen ¬euro te blijven. De socialisten hebben tijdens de onderhandelingen altijd volgehouden dat ‘mensen’ met meer dan 1 miljoen door de taks gevat moeten worden.

Het wetsontwerp voorziet dat daarvoor de klassieke fiscale antimisbruikbepaling geldt. Als iemand zijn ¬rekening heeft gesplitst, zal hij moeten aantonen dat daarvoor andere dan zuiver fiscale redenen ¬waren. De vroegere effectentaks was van toepassing, zodra de drempel van 500.000 euro werd overschreden. Daarom ligt ook de vraag op tafel of het tarief niet wat omhoog moet, nu ook de drempel is verhoogd.

‘Arbitraire grens’

Daarnaast vragen specialisten zich af of deze taks wel de toetsing van het Grondwettelijk Hof zal doorstaan. ‘Er wordt in de toelichting bij het wetsontwerp bijvoorbeeld niet verantwoord waarom de grens op 1 miljoen euro wordt ¬gelegd’, zegt fiscaal advocaat Denis-Emmanuel Philippe. ‘Daardoor lijkt dat bedrag erg arbitrair.’
Het is duidelijk dat de liberalen zo snel mogelijk van dit gevoelige zinnetje in het regeerakkoord af willen. In het regeerakkoord staat dat de opbrengst bestemd is voor de extra gezondheidszorgen. Die taks kan dan ook nu politiek het ¬gemakkelijkst verkocht worden.

Souhaitez-vous rester informé?

Abonnez-vous à la newsletter et recevez les derniers articles.