Nieuwe schenkingsrechten voor onroerend goed in Vlaanderen

Vlaanderen heeft met ingang van 1 juli 2015 nieuwe verlaagde tarieven ingevoerd voor het schenken van onroerend goed. De vier categorieën van tarieven die oorspronkelijk bestonden werden gereduceerd tot twee.

Vlaanderen heeft met ingang van 1 juli 2015 nieuwe verlaagde tarieven ingevoerd voor het schenken van onroerend goed. De vier categorieën van tarieven die oorspronkelijk bestonden werden gereduceerd tot twee. Er geldt nu in Vlaanderen een apart tarief voor schenkingen van onroerend goed in rechte lijn en tussen partners en een apart tarief voor schenkingen tussen alle andere personen. Opmerkelijk is ook dat de tarieven bijkomend worden verminderd ingeval van energiebesparende renovatie.

De nieuwe tarieven zijn thans: zie onderstaande afbeelding

Schijven in euro Tarief rechte lijn en partners Tarief alle anderen
0-150.000 3% 10%  (9% met energierenovatie)
150.000-250.000 9%  (6% met energierenovatie) 20%  (17% met energierenovatie)
250.000-450.000 18% (12% met energierenovatie) 30%  (24% met energierenovatie)
Boven 450.000 27%  (18% met energierenovatie) 40%  (31% met energierenovatie)

Bij een schenking zal eerst het normale tarief worden toegepast en indien er binnen de 5 jaar door de begiftigde(n) energiebesparende uitgaven werden uitgevoerd voor een minimumbedrag van 10.000 euro (exclusief btw) zullen de teveel betaalde schenkingsrechten worden terugbetaald. Er kan ook een terugbetaling van schenkingsrechten worden verkregen indien (één van de ) begiftigden binnen de 3 jaar na de schenking het conformiteitsattest en een geregistreerde huurovereenkomst voor het geschonken goed met een minimumduur van 9 jaar voorlegt. Een conformiteitsattest is een officieel document dat aangeeft of de woning voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode en kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Deze regeling geldt enkel in Vlaanderen, dwz dat de regeling wordt toegepast als de schenker zijn fiscale woonplaats in Vlaanderen heeft. In dit geval is de Vlaamse fiscale wetgeving van toepassing zelfs al ligt het onroerend goed in het Brussels of het Waalse gewest. Omgekeerd indien de schenker niet in Vlaanderen woont, dan zal de regelgeving van Brussel of Wallonië moeten worden gevolgd, zelfs al wordt een onroerend goed in Vlaanderen geschonken.

Souhaitez-vous rester informé?

Abonnez-vous à la newsletter et recevez les derniers articles.