Wit is het nieuwe zwart!

Michel Maus

16/09/2016

Wit is het nieuwe zwart! – Pleidooi voor een hervorming van de fiscale fraudebestrijding, Brussel, Larcier, 2016, 70p

Openingsrede Jonge Balie Brugge 2016

Recente schandalen zoals Luxleaks en de Panama-papers hebben aangetoond dat fiscale fraude nog steeds een zeer actueel thema is. Tevens blijkt dat de overheid er niet echt in slaagt om deze vorm van fraude adequaat aan te pakken. In deze bijdrage wordt onderzocht waar de pijnpunten liggen van de fraudebestrijding en hoe deze kunnen worden verholpen rekening houdend met de rechtsbescherming.

Plus de livres