Personenbelasting. Materiële en formele beginselen

Michel Maus

01/02/2016

Personenbelasting. Materiële en formele beginselen, Brugge, Die Keure, 2016, 226 p

Het boek Personenbelasting legt de werking en de structuur van de personenbelasting uit. We bespreken twee grote delen: de materiële belastingschuld of “hoe hoog is het bedrag voor welk inkomen?” en de formele aspecten van de belasting (opeisbaarheid en betaling). Dit boek richt zich tot iedereen die zijn kennis van de personenbelasting wil bijschaven, in het bijzonder studenten, rechtspractici en belastingplichtigen die een aanslagbiljet in de bus krijgen.

Plus de livres