Invordering en fiscus

Mark Delanote

05/12/2007

“In deze fiscale wenken”” wordt nader ingegaan op de invordering van de belastingschulden, en dit zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen als op het vlak van de btw.
De (problematiek rond de) invordering wint meer en meer aan belang: getuige daarvan zijn de vele betwistingen die de laatste jaren rijzen en het veelvuldig wetgevend ingrijpen terzake.Volgende onderwerpen komen aan bod:
. Belastingschuldigen en executieplichtigen
. Het opeisbaar karaker van de belastingschuld: betaaltermijnen, betalingsformaliteiten, (onbeperkt)
uitstel en kwijtschelding
. Het zeker en vaststaand de belastingschuld: betwiste belastingschulden
. Interesten
. De vervolging van de belastingschuld
. Voorrechten en hypotheken
. Specifieke invorderingswaarborgen
. Het uitdoven van de invorderingsmogelijkheid ingevolge de verjaring nader geduid.

Plus de livres

Basisbegrippen fiscaal recht
Het boek "Basisbegrippen - Fiscaal recht" wil een algemeen inzicht geven in het huidige Belgische belastingrecht. Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillende belastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden. Het richt zich enerzijds tot juristen en economisten in vorming en meer algemeen tot al wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken. Anderzijds wil het ook tegemoetkomen aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn.
01/01/2020
De fiscale procedure
Dit handboek is opgebouwd uit drie grote delen: de taxatieprocedure, degeschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.
01/06/2016
Basisbegrippen fiscaal recht
Basisbegrippen fiscaal recht, Brugge, die Keure, 2014, 188 p.Het boek Basisbegrippen fiscaal recht geeft een algemeen inzicht in het huidige Belgische belastingrecht.Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillendebelastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden. Het boek richt zich enerzijds tot juristen, economisten in vorming en meer algemeen tot wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken.Anderzijds komt het tegemoet aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn.
01/01/2014
Handboek Personenbelasting
Mark Delanote en Pieterjan Smeyers zijn medeauteurs van het Handboek Personenbelasting (Titel VI, deel III. Berekening van het netto belastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen, Hoofstukken 1, 2 en 3 (afdeling I. Werkelijke beroepskosten – Algemeen gedeelte)).
01/01/2012
De fiscale procedure
De fiscale procedure, Brugge, die Keure, 2012, 574p. Deze nieuwe versie van De fiscale procedure bevat naast een volledige actualisering een verruiming van de behandelde materie, ditmaal met het domein van de douane en accijnzen. Het handboek is opgebouwd uit drie grote delen: taxatieprocedure, geschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.
Michel Maus, Mark Delanote, M. De Jonckheere, E. Van Dooren
01/01/2012
Invordering en fiscus
"In deze fiscale wenken"" wordt nader ingegaan op de invordering van de belastingschulden, en dit zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen als op het vlak van de btw.De (problematiek rond de) invordering wint meer en meer aan belang: getuige daarvan zijn de vele betwistingen die de laatste jaren rijzen en het veelvuldig wetgevend ingrijpen terzake.Volgende onderwerpen komen aan bod:. Belastingschuldigen en executieplichtigen. Het opeisbaar karaker van de belastingschuld: betaaltermijnen, betalingsformaliteiten, (onbeperkt)uitstel en kwijtschelding. Het zeker en vaststaand de belastingschuld: betwiste belastingschulden. Interesten. De vervolging van de belastingschuld. Voorrechten en hypotheken. Specifieke invorderingswaarborgen. Het uitdoven van de invorderingsmogelijkheid ingevolge de verjaring nader geduid.
05/12/2007
Fiscale controle in de praktijk
Wanneer de fiscus op bezoek komt, is het raadzaam goed beslagen het ijs te betreden. Dit handboek bevat een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste regelgeving ter zake met inbegrip van de rechten en plichten van de belastingplichtige en zijn/haar adviseur. Deze publicatie vormt een ideale symbiose tussen het juridische kader van de fiscale controle en de praktijkgerichte aanpak van de erkende boekhouder en de fiscale advocaat.
Mark Delanote, S. Mercier
01/01/2009