Basisbegrippen fiscaal recht

Michel Maus

01/01/2020

Het boek « Basisbegrippen – Fiscaal recht » wil een algemeen inzicht geven in het huidige Belgische belastingrecht. Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillende belastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden.

Het richt zich enerzijds tot juristen en economisten in vorming en meer algemeen tot al wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken.

Anderzijds wil het ook tegemoetkomen aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn.

Plus de livres