Téléchargements

> Tegen de belastingen, aux armes citoyens!
Seminarie in samenwerking met UNIZO

- 10-03-2022 -

> LUXEMBOURG, MARDI 19 OCTOBRE 2021: Holdings / SOPARFIs : quelles adaptations à la multiplication des nouvelles règles du jeu ?
Holdings / SOPARFIs : quelles adaptations à la multiplication des nouvelles règles du jeu ? > Après la PSD, l’ATAD et le RBE, voici les arrêts “danois” de la CJUE, le MLI et la DAC6 > Comment se conformer aux nouvelles règles sans perdre les avantages fiscaux

Denis-Emmanuel Philippe - 19-10-2021 -

> LUXEMBOURG, LUNDI 18 OCTOBRE 2021: Retour d’expérience des déclarations DAC6 : quels montages ont été déclarés et pourquoi ?
Retour d’expérience des déclarations DAC6 :quels montages ont été déclarés et pourquoi ? > Quels hallmarks ont justifié la déclaration des montages cross border ? > Exemples de montages qui ont été déclarés pour les résidents belges et français > Quelles règles, d’expérience, sont toujours l’objet de mauvaise interprétation et d’erreurs ?

Denis-Emmanuel Philippe - 18-10-2021 -

> GENÈVE, MARDI 16 NOVEMBRE 2021- Utilisation des holdings : quelles adaptations à la multiplication des nouvelles règles du jeu ?
Utilisation des holdings : quelles adaptations à la multiplication des nouvelles règles du jeu ? > Après la PSD, l’ATAD et le RBE, voici les arrêts “danois” de la CJUE, le MLI et la DAC6 > Comment se conformer aux nouvelles règles sans perdre les avantages fiscaux

Denis-Emmanuel Philippe - 16-11-2021 -

> 2021/05/21: Opportuniteiten en bedreigingen voor de gemeentelijke fiscaliteit - Programma en inschrijvingen: https://bit.ly/3ylMkof
Op 15 februari 2019 werd een nieuwe Vlaamse gecoördineerde omzendbrief betreffende de gemeentefiscaliteit uitgevaardigd. De vorige editie van 2011 was immers dringend aan een update toe ingevolge gewijzigde hogere regelgeving, rechtspraak en rechtsleer en nieuwe beleidstendensen. Bovendien komt de financiering van de gemeenten opnieuw onder druk te staan. Na de invloed van de Tax shift op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, zal ook de Coronacrisis bij ongewijzigd tarief bijkomend voor deze en andere gemeentebelastingen voor minderontvangsten zorgen. Zullen de gemeenten hun tarief van de aanvullende belasting op de personenbelasting optrekken of eerder zoeken naar alternatieven via eigen belastingen? Tijd dus om tijdens dit seminarie een balans op te maken en nieuwe tendensen en uitdagingen op het vlak van de gemeentelijke fiscaliteit toe te lichten. Voorzitter Nicole Plets bespreekt daartoe vooreerst de evolutie en stand van zaken omtrent een aantal algemene beginselen die de gemeentelijke belastingheffing omkaderen/beheersen. Waarmee moeten de gemeenten bij het invoeren en toepassen van belastingen in het bijzonder rekening houden? Komen o.m. aan bod: de keuze van de belastbare materie en regulerende belastingen; beperkingen door hogere overheden; de reikwijdte van het bestuurlijk toezicht. Thomas De Jonckheere behandelt vervolgens kort de mogelijkheid voor de gemeenten om gedifferentieerde opcentiemen op de onroerende voorheffing in te voeren. Biedt deze uitdrukkelijk bevestiging in het Vlaamse Decreet Lokaal Bestuur wel degelijk perspectieven voor de gemeenten of verhindert de vrees voor een mogelijke vernietiging van het belastingreglement door de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak het daadwerkelijke gebruik? Tot op heden maakten immers slechts enkele gemeenten van deze bevoegdheid gebruik. Hij staat ook even stil bij de (potentiële) gevolgen van de Coronacrisis voor een aantal belastingen. Tenslotte gaat hij dieper in op enkele actuele tendensen in de rechtspraak, o.m. inzake de publicatie van het belastingreglement en de toepassing van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel als een vaak aangewend middel in juridische procedures tegen gemeentebelastingen. Dit seminarie is een initiatief van prof. dr. Nicole Plets (hoogleraar Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Overheid en Recht; lid directiecomité Antwerp Tax Academy) en Thomas De Jonckheere (advocaat balie Brussel (NL) en Leuven, docent fiscaal recht; navorser Universiteit Antwerpen) i.s.m. de Antwerp Tax Academy en Nexus.

Thomas De Jonckheere - 21-05-2021 -

> Webinaire -Produits d'assurance-Vie (Branche 23), Taxe Caiman et Taxe sur les comptes titres. Vendredi 2 juillet 2021 - Denis-Emmanuel Philippe
Produits d'assurance-Vie (Branche 23), Taxe Caiman et Taxe sur les comptes titres : Quels enjeux pour les compagnies d'assurance Luxembourgeoises ? DENIS-EMMANUEL PHILIPPE, Avocat-associé aux Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg, Maître de conférences ULiège. Programme et informations pratiques: https://bit.ly/3nIvZoN-https://bit.ly/3g6G9gK

Denis-Emmanuel Philippe - 02-07-2021 -

> Webinaire – L’utilisation de sociétés holding familiales/patrimoniales. Quels enjeux fiscaux ? Mardi 20 avril 2021 Denis-Emmanuel Philippe
L’utilisation de sociétés holdings familiales / patrimoniales est un « hot topic » chez les fiscalistes. DENIS-EMMANUEL PHILIPPE, Avocat-associé aux Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg, Maître de conférences ULiège

Denis-Emmanuel Philippe - 20-04-2021 - Programme et informations pratiques

> Webinar 31 mars 2021: Utilisation des structures luxembourgeoises par un résident belge’ anno 2021.
Webinar 31 mars 2021: Utilisation des structures luxembourgeoises par un résident belge’ anno 2021. Retrouvez Me Denis-Emmanuel Philippe, avocat chez Bloom Law Firm et Maître de conférences à l’Université de Liège, sur l’un de ses thèmes de prédilection. Bénéficiez de son esprit d’analyse et d’échanges toujours pratiques et enrichissants.

Denis-Emmanuel Philippe - 31-03-2021 - Programme

> 2020/09/15: La Directive DAC 6 - Montages à déclarer au fisc et impacts pour les intermédiaires (Experts-comptables, Réviseurs, Conseillers fiscaux, Avocats)
Depuis 1er juillet 2020, les conseillers et autres ‘intermédiaires’ doivent communiquer aux autorités fiscales des informations sur certaines constructions (fiscales) transfrontalières. Ceci découle de la loi du 20 décembre 2019 qui transpose la directive 2018/822 du 25 mai 2018 (la « directive DAC 6 »). Cette nouvelle obligation déclarative révolutionnera sans aucun doute le paysage fiscal belge et le quotidien des conseillers qui seront amenés à révéler au fisc la planification fiscale conseillée à leurs clients.

Erdem Yüksel - 15-09-2020 - Programme

> 2020/09/15: La Directive DAC 6 - Montages à déclarer au fisc et impacts pour les intermédiaires (Experts-comptables, Réviseurs, Conseillers fiscaux, Avocats)
Depuis 1er juillet 2020, les conseillers et autres ‘intermédiaires’ doivent communiquer aux autorités fiscales des informations sur certaines constructions (fiscales) transfrontalières. Ceci découle de la loi du 20 décembre 2019 qui transpose la directive 2018/822 du 25 mai 2018 (la « directive DAC 6 »). Cette nouvelle obligation déclarative révolutionnera sans aucun doute le paysage fiscal belge et le quotidien des conseillers qui seront amenés à révéler au fisc la planification fiscale conseillée à leurs clients.

- 15-09-2020 - Programme

> WEBINAR: 2020/10/07: DAC6 et clients fortunés (UHNWI)
Quel est l’impact de la DAC6 sur les structures utilisées par les UHNWI : holding patrimoniale, trusts, Stiftung, assurance-vie liée à un fonds dédié, donation d’un portefeuille-titres, utilisation de sociétés offshore, fonds dédié luxembourgeois (SICAV SIF), transfert d’actifs financiers vers une banque étrangère. Pour chaque structure, quels sont les marqueurs possibles ? Qui est intermédiaire ? Quelle est la « première étape » de la mise en oeuvre du montage ?

Denis-Emmanuel Philippe - 07-10-2020 - Programme

> WEBINAR: 2020/10/07: DAC6 et clients fortunés (UHNWI)
Quel est l’impact de la DAC6 sur les structures utilisées par les UHNWI : holding patrimoniale, trusts, Stiftung, assurance-vie liée à un fonds dédié, donation d’un portefeuille-titres, utilisation de sociétés offshore, fonds dédié luxembourgeois (SICAV SIF), transfert d’actifs financiers vers une banque étrangère. Pour chaque structure, quels sont les marqueurs possibles ? Qui est intermédiaire ? Quelle est la « première étape » de la mise en oeuvre du montage ?

Denis-Emmanuel Philippe - 07-10-2020 -

> WEBINAR: 2020/10/07: DAC6 : les clarifications/précisions apportées par les administrations fiscales
Les règles de la DAC6 à la lumière des récentes instructions administratives : Luxembourg (19 août 2020), Belgique (FAQ 15 juin 2020), Allemagne (2 mars 2020), France (commentaire administratif 29 avril 2020), UK (HMRC guidance 13 août 2020)

Denis-Emmanuel Philippe - 07-10-2020 - Programme

> WEBINAR: 2020/10/07: DAC6 : les clarifications/précisions apportées par les administrations fiscales
Les règles de la DAC6 à la lumière des récentes instructions administratives : Luxembourg (19 août 2020), Belgique (FAQ 15 juin 2020), Allemagne (2 mars 2020), France (commentaire administratif 29 avril 2020), UK (HMRC guidance 13 août 2020)

Denis-Emmanuel Philippe - 07-10-2020 -

> Luxembourg - 2020/10/15: DAC6 et clients fortunés (UHNWI)
Quel est l’impact de la DAC6 sur les structures utilisées par les UHNWI : holding patrimoniale, trusts, fondation (STAK, Stiftung), assurance-vie liée à un fonds dédié, donation d’un portefeuilletitres, utilisation de sociétés offshore, fonds dédié luxembourgeois (SICAV SIF), transfert d’actifs financiers vers une banque étrangère. Pour chaque structure, quels sont les marqueurs possibles ? Qui est intermédiaire ? Quelle est la « première étape » de la mise en oeuvre du montage ?

Denis-Emmanuel Philippe - 15-10-2020 - Programme

> Luxembourg - 2020/10/15: DAC6 et clients fortunés (UHNWI)
Quel est l’impact de la DAC6 sur les structures utilisées par les UHNWI : holding patrimoniale, trusts, fondation (STAK, Stiftung), assurance-vie liée à un fonds dédié, donation d’un portefeuilletitres, utilisation de sociétés offshore, fonds dédié luxembourgeois (SICAV SIF), transfert d’actifs financiers vers une banque étrangère. Pour chaque structure, quels sont les marqueurs possibles ? Qui est intermédiaire ? Quelle est la « première étape » de la mise en oeuvre du montage ?

Denis-Emmanuel Philippe - 15-10-2020 -

> Luxembourg - 2020/10/16: DAC6 : les clarifications/précisions apportées par les administrations fiscales
Les règles de la DAC6 à la lumière des récentes instructions administratives : Luxembourg (19 août 2020), Belgique (FAQ 15 juin 2020), Allemagne (2 mars 2020), France (commentaire administratif 29 avril 2020), UK (HMRC guidance 13 août 2020)

Denis-Emmanuel Philippe - 16-10-2020 -

> Luxembourg - 2020/10/16: DAC6 : les clarifications/précisions apportées par les administrations fiscales
Les règles de la DAC6 à la lumière des récentes instructions administratives : Luxembourg (19 août 2020), Belgique (FAQ 15 juin 2020), Allemagne (2 mars 2020), France (commentaire administratif 29 avril 2020), UK (HMRC guidance 13 août 2020)

Denis-Emmanuel Philippe - 16-10-2020 - Programme & bulletin d'inscription

> Monaco - 2020/10/22: DAC6 : les clarifications/précisions apportées par les administrations fiscales
Les règles de la DAC6 à la lumière des récentes instructions administratives : Luxembourg (19 août 2020), Belgique (FAQ 15 juin 2020), Allemagne (2 mars 2020), France (commentaire administratif 29 avril 2020), UK (HMRC guidance 13 août 2020)

Denis-Emmanuel Philippe - 22-10-2020 -

> Monaco - 2020/10/22: DAC6 : les clarifications/précisions apportées par les administrations fiscales
Les règles de la DAC6 à la lumière des récentes instructions administratives : Luxembourg (19 août 2020), Belgique (FAQ 15 juin 2020), Allemagne (2 mars 2020), France (commentaire administratif 29 avril 2020), UK (HMRC guidance 13 août 2020)

Denis-Emmanuel Philippe - 22-10-2020 - Programme

> Monaco - 2020/10/22: DAC6 et clients fortunés (UHNWI)
Quel est l’impact de la DAC6 sur les structures utilisées par les UHNWI : holding patrimoniale, trusts, Stiftung, assurance-vie liée à un fonds dédié, donation d’un portefeuille-titres, utilisation de sociétés offshore, fonds dédié luxembourgeois (SICAV SIF), transfert d’actifs financiers vers une banque étrangère. Pour chaque structure, quels sont les marqueurs possibles ? Qui est intermédiaire ? Quelle est la « première étape » de la mise en oeuvre du montage ?

Denis-Emmanuel Philippe - 22-10-2020 -

> Monaco - 2020/10/22: DAC6 et clients fortunés (UHNWI)
Quel est l’impact de la DAC6 sur les structures utilisées par les UHNWI : holding patrimoniale, trusts, Stiftung, assurance-vie liée à un fonds dédié, donation d’un portefeuille-titres, utilisation de sociétés offshore, fonds dédié luxembourgeois (SICAV SIF), transfert d’actifs financiers vers une banque étrangère. Pour chaque structure, quels sont les marqueurs possibles ? Qui est intermédiaire ? Quelle est la « première étape » de la mise en oeuvre du montage ?

Denis-Emmanuel Philippe - 22-10-2020 - Programme

> Limassol - 2020/11/13: DAC6 and private wealth (HNWI)
What is the impact of DAC6 on the popular structures used by HNWI: private holding company, trusts, Stiftung, Unit-linked life insurance contract, donation of a securities portfolio, use of offshore companies, Luxembourg dedicated fund (SICAV SIF), transfer of financial assets to a foreign bank. For each structure, what are the possible hallmarks? Who is an intermediary? What is the “first step of implementation” of the structure?

Denis-Emmanuel Philippe - 13-11-2020 -

> Limassol - 2020/11/13: DAC6 and private wealth (HNWI)
What is the impact of DAC6 on the popular structures used by HNWI: private holding company, trusts, Stiftung, Unit-linked life insurance contract, donation of a securities portfolio, use of offshore companies, Luxembourg dedicated fund (SICAV SIF), transfer of financial assets to a foreign bank. For each structure, what are the possible hallmarks? Who is an intermediary? What is the “first step of implementation” of the structure?

Denis-Emmanuel Philippe - 13-11-2020 - Program

> Limassol - 2020/11/13: DAC6 clarifications by tax administrations
DAC6 rules in the light of the recent administrative instructions: Germany (2 March 2020), Luxembourg (19 August 2020), UK (HMRC guidance 13 August 2020), Belgium (FAQ 15 June 2020), France (administrative commentary 29 April 2020),

Denis-Emmanuel Philippe - 13-11-2020 - Program

> Limassol - 2020/11/13: DAC6 clarifications by tax administrations
DAC6 rules in the light of the recent administrative instructions: Germany (2 March 2020), Luxembourg (19 August 2020), UK (HMRC guidance 13 August 2020), Belgium (FAQ 15 June 2020), France (administrative commentary 29 April 2020),

Denis-Emmanuel Philippe - 13-11-2020 -

> ZURICH - 2020/12/02: DAC6 and private wealth (HNWI)
What is the impact of DAC6 on the popular structures used by HNWI: private holding company, trusts, Stiftung, Unit-linked life insurance contract, donation of a securities portfolio, use of offshore companies, Luxembourg dedicated fund (SICAV SIF), transfer of financial assets to a foreign bank. For each structure, what are the possible hallmarks? Who is an intermediary? What is the “first step of implementation” of the structure?

Denis-Emmanuel Philippe - 02-12-2020 -

> ZURICH - 2020/12/02: DAC6 and private wealth (HNWI)
What is the impact of DAC6 on the popular structures used by HNWI: private holding company, trusts, Stiftung, Unit-linked life insurance contract, donation of a securities portfolio, use of offshore companies, Luxembourg dedicated fund (SICAV SIF), transfer of financial assets to a foreign bank. For each structure, what are the possible hallmarks? Who is an intermediary? What is the “first step of implementation” of the structure?

Denis-Emmanuel Philippe - 02-12-2020 - Program

> ZURICH - 2020/12/02: DAC6 clarifications by tax administrations
DAC6 rules in the light of the recent administrative instructions: Germany (2 March 2020), Luxembourg (19 August 2020), UK (HMRC guidance 13 August 2020), Belgium (FAQ 15 June 2020), France (administrative commentary 29 April 2020),

Denis-Emmanuel Philippe - 02-12-2020 -

> ZURICH - 2020/12/02: DAC6 clarifications by tax administrations
DAC6 rules in the light of the recent administrative instructions: Germany (2 March 2020), Luxembourg (19 August 2020), UK (HMRC guidance 13 August 2020), Belgium (FAQ 15 June 2020), France (administrative commentary 29 April 2020),

Denis-Emmanuel Philippe - 02-12-2020 - Program

> 2020/07/08: DAC 6: quels montages faut-il déclarer au fisc ?
La Directive DAC 6 a pour objet de soumettre les « intermédiaires » à une obligation de déclaration, à l’égard des autorités fiscales de leur Etat de résidence, de certains dispositifs de planification fiscale transfrontaliers qu’ils conçoivent, conseillent ou commercialisent, et qui revêtiraient un caractère « potentiellement agressif ». Cette nouvelle obligation déclarative est indiscutablement l’une des évolutions les plus importantes sur la scène fiscale internationale au cours de ces dernières années.

Denis-Emmanuel Philippe - 08-07-2020 -

> 2020/07/08: DAC 6: quels montages faut-il déclarer au fisc ?
La Directive DAC 6 a pour objet de soumettre les « intermédiaires » à une obligation de déclaration, à l’égard des autorités fiscales de leur Etat de résidence, de certains dispositifs de planification fiscale transfrontaliers qu’ils conçoivent, conseillent ou commercialisent, et qui revêtiraient un caractère « potentiellement agressif ». Cette nouvelle obligation déclarative est indiscutablement l’une des évolutions les plus importantes sur la scène fiscale internationale au cours de ces dernières années.

Denis-Emmanuel Philippe - 08-07-2020 -

> 2020/06/09: WEBINAIRE - ATAD 1, ATAD 2, DAC 6 : quelle place dans le futur pour la gestion fiscale internationale à partir du Luxembourg?
L'impact des directives ATAD 1, ATAD 2 et DAC 6 sur la pratique fiscale internationale au Luxembourg L’Union européenne est fortement mobilisée dans la lutte contre l'optimisation fiscale agressive de certains grands groupes internationaux. Elle a ainsi traduit en droit européen les avancées du projet BEPS (base erosion and profit shifting) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en adoptant plusieurs directives « anti-optimisation.

Denis-Emmanuel Philippe - 09-06-2020 -

> 18/06/2020 - Fiscaal en Sociaal Recht
Sessie 10: donderdag 18 juni 2020 van 19.00 u tot 21.00 u Voorzitter van de sessie: moderator Michaël Van Droogenbroeck Slotdebat met beleidsvoorstel Panelleden: Christian De Valkeneer (procureur-generaal Luik), Francis Desterbeck (eerste Advocaat-generaal te Gent), Jean Claude Heirman (directeur-generaal Juridische diensten RSZ), Michel Maus (professor VUB, advocaat) & Kristof Salomez (professor VUB, advocaat)

Michel Maus, Mark Delanote - 18-06-2020 -

> 2020-04-27: LA SOPARFI ET LES PRODUITS D’ASSURANCE LUXEMBOURGEOIS AUX PRISES AVEC LA TAXE CAÏMAN – SÉMINAIRE À L’ATTENTION DES PRATICIENS DE LA FISCALITÉ EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG (Webinar: 14h00-16h00)
2020-04-27: LA SOPARFI ET LES PRODUITS D’ASSURANCE LUXEMBOURGEOIS AUX PRISES AVEC LA TAXE CAÏMAN – SÉMINAIRE À L’ATTENTION DES PRATICIENS DE LA FISCALITÉ EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG (Webinar: 14h00-16h00). Le gouvernement belge a introduit en 2015 la taxe Caïman. Pour les non-initiés : ce dispositif vise à taxer par transparence, à l’impôt des personnes physiques (« IPP »), les revenus recueillis par certaines « constructions juridiques » étrangères (trusts, sociétés étrangères faiblement taxées, certains contrats d’assurance) dans le chef de leurs « fondateurs », comme si ces derniers avaient directement perçu les revenus desdites structures. Très vite, on a commencé à douter de son efficacité, car ce régime comportait de nombreuses failles. Sans surprise, cette taxe n’a pas rapporté grand-chose dans les caisses de l’Etat : on est à des années lumières des recettes initialement escomptées de 510 millions par an ! Pour beaucoup, elle n’est que de la poudre aux yeux, une mesure « symbolique » visant à faire croire à l’opinion publique que le gouvernement s’attaque (enfin) à l’évasion fiscale. S' inscrire: https://bit.ly/2Y0gxcL

Denis-Emmanuel Philippe - 27-04-2020 -

> 2020-04-21: SUBSTANCE DES HOLDINGS – SÉMINAIRE À L’ATTENTION DES PRATICIENS DE LA FISCALITÉ EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG (Webinar)
La substance de holdings est devenue un « hot topic » sur la scène fiscale internationale. Les holdings doivent aujourd’hui faire face à une panoplie de nouvelles mesures anti-abus : la mesure anti-abus de la Directive mère-filiale, le « Principal Purpose Test » dans les conventions préventives de la double imposition, les mesures générales anti-abus en droit interne (par exemple, l’article 344,§1er du Code des impôts sur les revenus belges, etc.) visant à combattre l’utilisation de holdings dans le cadre de montages artificiels, à des fins purement fiscales.

Denis-Emmanuel Philippe - 21-04-2020 -

> 12/05/2020 - DAC 6 ET LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES DISPOSITIFS TRANSFRONTIÈRES AGRESSIFS(Belgium)
La Directive 2018/822/UE, modifiant la directive 2011/16/UE relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, a été adoptée le 25 mai 2018. Il s’agit là de la sixième modification apportée à cette directive, d’où le nom « DAC 6».

Denis-Emmanuel Philippe - 12-05-2020 -

> 07/05/2020 - Sociaal en Fiscaal Recht
Sessie 9: donderdag 7 mei 2020 van 19.00 u tot 21.00 u Voorzitter van de sessie: Michel Maus (professor VUB, advocaat) Ne bis in idem en una via in het fiscaal handhavingsrecht Michel Rozie (ere-Eerste Voorzitter hof van beroep Antwerpen, docent VUB, voorzitter sanctiecommissie FSMA) & Eric Van Dooren (raadsheer hof van beroep Antwerpen, docent UA) Het ne bis in idem en una via in het sociaalhandhavingsrecht Johan Put (professor KULeuven) & Marie Horseele (assistent KULeuven)

Michel Maus - 07-05-2020 -

> 31/03/2020 - DAC 6 ET LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES DISPOSITIFS TRANSFRONTIÈRES AGRESSIFS (Webinar)
Dans le cadre de ce workshop, l’orateur tâchera de répondre aux principales questions que suscitent ces nouvelles obligations en pratique : quels montages doivent être déclarés au fisc ? quelles sont les personnes soumises à l’obligation de déclaration ? quelles sont les informations devant être transmises, et dans quel délai ? quelles sont les sanctions applicables en cas de violation de l’obligation déclarative ? comment les intermédiaires doivent-ils s’organiser en interne pour faire face à ces nouvelles obligations déclaratives (formations du personnel, adaptation des systèmes informatiques,…)?

Denis-Emmanuel Philippe - 31-03-2020 -

> 12/03/2020 - Conférence – ATAD 1, ATAD 2, DAC 6 : quelle place dans le futur pour la gestion fiscale internationale à partir du Luxembourg ?
Impact des directives ATAD 1, ATAD 2 et DAC 6 sur la pratique fiscale internationale au Luxembourg. L’Union européenne est fortement mobilisée dans la lutte contre l'optimisation fiscale agressive de certains grands groupes internationaux. Elle a ainsi traduit en droit européen les avancées du projet BEPS (base erosion and profit shifting) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en adoptant plusieurs directives « anti-optimisation »

Denis-Emmanuel Philippe - 12-03-2020 -

> 13/02/2020 - Les Nouveaux pouvoirs de l'administration fiscale
Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre l’évasion fiscale, de nombreuses dispositions ont été prises récemment avec pour conséquence d’accroître les pouvoirs de l’administration fiscale.

Aymeric Nollet - 13-02-2020 -

> 11/02/2020 - 10+1 ans après la transposition en droit belge de la directive fusions
La fiscalité a longtemps été un obstacle aux réorganisations internationales de sociétés. La Directive Fusions de l’Union européenne devait lever cet obstacle pour permettre les regroupements paneuropéens de sociétés. Il était utile de retracer l’évolution de la fiscalité des réorganisations en Belgique depuis la transposition en droit belge de la Directive Fusions, à la lumière du droit de l’Union, de la jurisprudence de la Cour de justice et de la récente réforme du droit des sociétés.

Aymeric Nollet - 11-01-2020 -

> 15/11/2019 - Implémentation de la directive « DAC 6 » au Luxembourg: guide pratique
Comment les acteurs de la place luxembourgeoise doivent-ils réagir ? Le projet de loi n° 7465 du 8 août 2019 visant à implémenter la directive « DAC 6 » au Luxembourg a été déposé. Dès juin 2018, Me Denis-Emmanuel Philippe a été l'un des tous premiers à vous alerter sur cette nouvelle obligation déclarative des montages fiscaux agressifs incombant aux conseillers fiscaux et intermédiaires. Venez nous retrouver pour ses éclairages sur le texte et bénéficiez d'un véritable guide pratique sur le sujet. Au plaisir de vous accueillir le 15 novembre !

Denis-Emmanuel Philippe - 15-11-2019 -

> 16/01/2020 - Fiscaal en Sociaal Strafrecht
Sessie 6: donderdag 16 januari 2020 van 19.00 u tot 21.00 u Voorzitter van de sessie: Philip Traest (professor UGent,advocaat) Zwijgrecht in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Léon Wijsman (advocaat) Zwijgrecht in het fiscaal en sociaal strafonderzoek Mark Delanote (professor VUB en UGent, advocaat) & Kristof Salomez (professor VUB, advocaat)

Mark Delanote - 16-01-2020 -

> 14/11/2019 - Fiscaal en Sociaal Strafrecht
Sessie 4: donderdag 14 november 2019 van 19.00 u tot 21.00 u Voorzitter van de sessie: Kristof Salomez (professor VUB, advocaat) Het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude Michel Maus (professor VUB, advocaat) De controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten Willy Van Eeckhoutte (professor UGent, advocaat) Eindbeschouwing Yves Jorens (professor UGent)

Michel Maus - 14-11-2019 -

> 09/09/2019 - Fiscaal en Sociaal Strafrecht
Sessie 3: donderdag 24 oktober 2019 van 19.00 u tot 21.00 u Voorzitter van de sessie: Michel Maus (professor VUB, advocaat) Actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal recht Joëlle Rozie (professor UA) Actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het sociaal recht Jos Decoker (raadsheer hof van beroep Antwerpen)

Michel Maus - 24-10-2019 -

> 09/09/2019 - Fiscaal en Sociaal Strafrecht
Sessie 2: donderdag 3 oktober van 18.00 uur tot 22.00 uur. Voorzitter van de sessie: Mark Delanotte (professor UGent en VUB, advocaat) De preventieve witwaswet - Philippe De Koster (advocaat-generaal Hof van Cassatie, directeur DTIF-CFI), Perry Timmerman (inspecteur-analist) & Filiep Deruyck (professor VUB, advocaat)

Mark Delanote - 03-10-2019 -