Livres

Invordering en fiscus
"In deze fiscale wenken"" wordt nader ingegaan op de invordering van de belastingschulden, en dit zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen als op het vlak van de btw.De (problematiek rond de) invordering wint meer en meer aan belang: getuige daarvan zijn de vele betwistingen die de laatste jaren rijzen en het veelvuldig wetgevend ingrijpen terzake.Volgende onderwerpen komen aan bod:. Belastingschuldigen en executieplichtigen. Het opeisbaar karaker van de belastingschuld: betaaltermijnen, betalingsformaliteiten, (onbeperkt)uitstel en kwijtschelding. Het zeker en vaststaand de belastingschuld: betwiste belastingschulden. Interesten. De vervolging van de belastingschuld. Voorrechten en hypotheken. Specifieke invorderingswaarborgen. Het uitdoven van de invorderingsmogelijkheid ingevolge de verjaring nader geduid.
05/12/2007
Everest Handboek Fiscaal Strafrecht
Everest Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 300p. Financiële solidariteit Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang voor de instandhouding van ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel. Het efficiënt voorkomen en aanpakken van fiscale fraude is dus noodzakelijk.
01/01/2010
Fiscale controle in de praktijk
Wanneer de fiscus op bezoek komt, is het raadzaam goed beslagen het ijs te betreden. Dit handboek bevat een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste regelgeving ter zake met inbegrip van de rechten en plichten van de belastingplichtige en zijn/haar adviseur. Deze publicatie vormt een ideale symbiose tussen het juridische kader van de fiscale controle en de praktijkgerichte aanpak van de erkende boekhouder en de fiscale advocaat.
Mark Delanote, S. Mercier
01/01/2009