News

17/04/2019 Het Grondwettelijk Hof vernietigt de Fairness Tax : Welke pistes liggen open ?
De Fairness Tax is een afzonderlijke belasting die werd ingevoerd in 2013. Het tarief van deze belasting bedraagt 5,15% en wordt toegep ...
22/02/2019 Kosteloze terbeschikkingstelling van een woning aan de bedrijfsleider Berekeningswijze voordeel alle aard: ongrondwettelijk én vatbaar voor ambtshalve ontheffing
Het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de kosteloze terbeschikkingstelling van (een gedeelte van) een woning aan een bedrijfsle ...
2019/08/05: Ziehier uitstekend nieuws voor de Belgen die werkzaam zijn in Luxemburg
Het is voor niemand een geheim. Werken in het Groothertogdom kan leiden tot een aanzienlijke besparing op fiscale en parafiscale lasten. In Luxe ...
25/02/2019 Gegevensbeschermingsautoriteit
Wie de fiscale databank FisconetPlus van de Federale Overheidsdienst Financiën wil raadplegen dient daarvoor sinds vorig jaar een Microsoft-acco ...
2019/09/02: Vallen de bezitters van een Luxemburgse Soparfi onder de Kaaimantaks?
De belastingaangifte invullen is een echte calvarietocht geworden, met name voor diegenen die een "juridische constructie" bezitten in het buite ...
2019/09/30: Een lokale Data-taks. Zin of onzin?
  Door Prof. Dr. Michel Maus, docent fiscaal recht VUB, advocaat Bloom Law, en Thomas De Jonckheere, docent Fiscaal Recht Erasmus Hogeschool Bru ...
2019/01/07: Tantièmes: een onoverwinnelijk fiscaal instrument?
Tantièmes zijn een bezoldigingstechniek van bestuurders die men met enige voorzichtigheid moet gebruiken. Het vonnis van 25 juni 2018 van de recht ...

TO STAY INFORMED?

Subscribe to the newsletter and receive the latest blog and media articles every month.