Vragenlijst Cryptomunten

31/05/2018
 
 1. Hebt u in 2016 of vorige jaren verkopen van cryptomunten of omzettingen van de ene cryptomunt in de andere cryptomunt doorgevoerd? Indien dit het geval is, is de DVB van oordeel dat de aanvraag niet meer voorafgaand is en kan er bijgevolg geen voorafgaande beslissing meer worden afgeleverd.
 
 1. Indien er in 2016 en vorige jaren geen verkopen noch omzettingen van de ene cryptomunt in de andere cryptomunt hebben plaatsgevonden, gelieve dan de hiernavolgende vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden, zodat de DVB met kennis van zaken kan oordelen over het toepasselijk taxatieregime (vrijgesteld privé inkomen, divers inkomen of beroepsinkomen?) van de meerwaarde(n) gerealiseerd bij de verkoop van uw cryptomunten.

Vragenlijst cryptomunten

 
 1. Op welke wijze bent u in het bezit gekomen van cryptomunten (bv. via erfenis, schenking, persoonlijke investering, wederbelegging van vervreemde roerende of onroerende goederen …)?
 2. Sinds hoeveel jaar investeert u in cryptomunten?
 3. Voor welk (totaal)bedrag hebt u reeds geïnvesteerd in cryptomunten?
 4. Wat is de frequentie van de aan- en verkoopverrichtingen in cryptomunten, m.a.w. hoeveel maal per jaar doet u transacties (eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks, enkele malen per jaar ..)? Gelieve het detail te verschaffen van alle gedane verrichtingen vanaf de start tot op heden (aankopen, verkopen, omzettingen van de ene cryptomunt in een andere cryptomunt, ..) met vermelding van de datums en de bedragen.
 5. Hoelang zijn de cryptomunten die u wenst te verkopen reeds in uw bezit?
 6. Wat is uw beleggingsstrategie i.v.m. de cryptomunten? ( - buy & hold, gedurende een lange periode aanhouden van de virtuele munten, - trending, verhandelen op basis van een technische analyse van marktprijzen of trends, - active trading / daytrading, - scalping, het behalen van kleine winsten door het zeer kort open houden van de posities, - arbitrage, het aan- en verkopen op verschillende beurzen om te profiteren van de prijsverschillen op die beurzen).
 7. Doet u aan mining via een eigen mining rig of een mining pool? Zo ja, gelieve hierover meer uitleg te verschaffen.
 8. Koopt u of verkoopt u cryptomunten via een geautomatiseerd proces of via automatische software? Hebt u dit proces zelf ontworpen? Gelieve dit toe te lichten.
 9. Wat is uw huidige beroepsactiviteit? Welke studies hebt u gedaan? Heeft u in uw beroepsactiviteit kennis opgedaan over de handel in cryptomunten?
 10. Hebt u geïnvesteerd in een cryptocurrency saving fund? Gelieve dit toe te lichten.
 11. Bent u actief op fora, via blogs in de cryptocurrency gemeenschap? Geeft u hierover lezingen? Gelieve dit toe te lichten.
 12. Welk percentage van uw totale (roerende) vermogen heeft u geïnvesteerd in cryptomunten? Investeert u ook nog in andere roerende goederen (bv. aandelen, obligaties, schilderijen, goud, onroerend goed …). Indien dit het geval is, gelieve te specificeren in welke roerende goederen u nog hebt geïnvesteerd en de verhouding weer te geven van uw investering in cryptomunten t.o.v. die andere investeringen?
 13. Doet u beroep op speciale apparatuur (bv. hardware wallet) om uw cryptomunten te beschermen? Zo ja, gelieve dit toe te lichten.
 14. Investeert u ook in cryptomunten voor andere personen? Zo ja, voor wie en voor welk bedrag?
 15. Hebt u beroep gedaan op leningen voor de financiering van uw aankopen van cryptomunten? Zo ja, voor welk bedrag en van wie?
 16. Wat is de huidige (markt)waarde van uw cryptomunten portefeuille (met vermelding van datum)?
 17. Doet u beroep op het advies van professionelen uit de financiële en/of informaticasector voor uw beleggingen in cryptomunten?

Terug naar de nieuwsbrief:
Taxatie van cryptocurrencies Rulingdienst brengt (iets meer) duidelijkheid