Fiscale voordelen bij het bezit van een woning

16/06/2015
Ons fiscaal stelsel bevat niet enkel fiscale stimuli om persoonlijk onroerend goed aan te kopen, ook het onderhouden en renoveren van onroerend goed wordt tot op zekere hoogte door de overheid fiscaal aangemoedigd.

Voordeel 1: Inbraak- en brandbeveiliging

 
Het plaatsen van een inbraak- of brandbeveiliging in een woning geeft recht op een belastingvermindering. Deze belastingvermindering is van toepassing op iedereen die in een woning gelegen binnen de Europese Economische Ruimte een beveiliging plaats tegen inbraak of brand. Opmerkelijk is dat deze belastingvermindering niet enkel van toepassing voor wie eigenaar is van een woning, maar ook voor huurders van toepassing is. Per kalenderjaar komt echter maximum 750 euro (aanslagjaar 2014) per woning in aanmerking voor de belastingvermindering. De belastingvermindering zelf bedraagt 30% zodat het fiscaal voordeel maximaal 250 euro kan bedragen.
 
Noteer overigens dat vanaf 2014 de gewesten moeten instaan voor deze belastingvermindering als gevolg van de zesde staatshervorming. Het is thans nog onduidelijk of de gewesten de bestaande belastingvermindering gaan behouden of niet. De gewesten zijn overigens ook bevoegd voor deze belastingvermindering zowel voor de eigen woning als voor het tweede verblijf of de beleggingseigendom(men) van de belastingplichtige.

 
Voordeel 2: Dakisolatie


De fiscale tegemoetkomingen voor energiebesparende uitgaven werden onder de Regering Di Rupo fel teruggeschroefd.  Zo levert het plaatsen van zonnecelpanelen, dubbele beglazing of een nieuwe stookketel geen fiscale aftrek meer. Thans geeft enkel nog het plaatsen van dakisolatie recht op een belastingvermindering. Net als voor inbraakbeveiliging is deze belastingvermindering niet enkel van toepassing voor wie eigenaar is van een woning, maar ook voor huurders. Per kalenderjaar komt echter maximum 2.930 euro (aanslagjaar 2014) per woning in aanmerking voor de belastingvermindering De belastingvermindering bedraagt 30% en zodat het fiscaal voordeel maximaal 879 euro kan bedragen. Ook deze fiscale gunstmaatregel is door de zesde staatshervorming gewestelijke materie geworden.