Mark Delanote

Advocaat/vennoot

Contact:mark.delanote@bloom-law.be

LOOPBAAN

Mark Delanote is Licentiaat in de rechten (KULeuven 2001) en behaalde aanvullende diploma’s in het fiscaal recht (Vrije Universiteit Brussel, 2002), het vennootschappenrecht (KULeuven, 2002) en het sociaal recht (Vrije Universiteit Brussel, 2006). In 2010 promoveerde hij tot doctor in de rechten met zijn proefschrift dat handelt over het fiscaal invorderingsrecht.
Sedert september 2002 is hij advocaat. Hij lag aan de basis van de oprichting van de Belgian Association of Tax Lawyers, een vereniging die de advocaten gespecialiseerd in het fiscaal recht beoogt te verenigen.
In 2015 richtte hij mee het advocatenkantoor ‘Bloom’ op.
Mark is daarnaast professor aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert o.m. de vakken ‘fiscale procedure’, ‘registratie- en successierechten’, ‘ondernemingsfiscaliteit’ en ‘boekhoud- en jaarrekeningenrecht’.

SPECIALISATIES

Mark Delanote is gespecialiseerd in het fiscaal recht, met oog voor de diversiteit van de juridische omgeving. Hij heeft een uitgebreide ervaring in tal van fiscale domeinen, waarin hij op maat van de cliënt adviseert. Mark verleent ook bijstand aan belastingplichtigen bij hun contacten met de overheid (ruling, bemiddeling, bijstand bij controle,…). Mark beschikt voorts over een bijzondere expertise op het vlak van de fiscale procedure waarin hij tot het uiterste gaat om de belangen van zijn cliënten te vrijwaren en te verdedigen.

PUBLICATIES EN ANDERE ACTIVITEITEN

Mark Delanote is auteur van talrijke publicaties in het fiscaal recht. Naast zijn handboeken, “Schuld en Executie”, “Fiscaal invorderingsrecht”, heeft Mark vanuit zijn wetenschappelijke interesse tal van fiscale topics in publicaties uitgediept. Hij waakt daarbij steeds over de praktische finaliteit van het recht.
Mark houdt ook regelmatig voordrachten op studiedagen over fiscaal recht, en geeft opleidingen aan magistraten en advocaten.
Hij wordt aanbevolen als een fiscaal expert in België door Legal 500.

Talen

Nederlands, Frans en Engels

Locatie

Kantoor Brussel

> 2019 - Retour sur le deuxième cas d’ ‘abus fiscal’ reconnu par un juge en matière d’impôts sur les revenus, à propos d’une construction reposant sur l’attribution de ‘tantièmes’
« Retour sur le deuxième cas d’ ‘abus fiscal’ reconnu par un juge en matière d’impôts sur les revenus, à propos d’une construction reposant sur l’attribution de ‘tantièmes’ », R.G.F.C.P., n° 2019/10, pp. 34-41.

Denis-Emmanuel Philippe, Mark Delanote, Aymeric Nollet - 01/01/2019

> 19/09/2019 - Het nieuwe Invorderingswetboek: eerste algemene beschouwingen
"Het nieuwe Invorderingswetboek: eerste algemene beschouwingen", Fisc. Act. 2019, nr. 16, p 1-8

Mark Delanote - 19/09/2019

> 31/05/2018 - Belasting van cryptomunten: rulingdienst doet poging om meer duidelijkheid te scheppen
"Belasting van cryptomunten: rulingdienst doet poging om meer duidelijkheid te scheppen", Fisc. Act. 2018, afl. 2; 1-4

Mark Delanote, Pieterjan Smeyers - 31/05/2018

09/01/2020 - Basisbegrippen fiscaal recht

09/01/2020 - Basisbegrippen fiscaal recht

Het boek "Basisbegrippen - Fiscaal recht" wil een algemeen inzicht geven in het huidige Belgische belastingrecht. Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillende belastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden. Het richt zich enerzijds tot juristen en economisten in vorming en meer algemeen tot al wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken. Anderzijds wil het ook tegemoetkomen aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn.

01/01/2020