De Belg als fiscale klikspaan

26/12/2014 | Fiscaal | Michel Maus
Het aantal klachtbrieven bij de fiscus is in 4 jaar tijd verdubbeld.
Uit de statistieken van de FOD Financiën blijkt dat alsmaar meer mensen andere personen bij de fiscus aanklagen. In 2008 kreeg de fiscus 460 meestal anonieme aanklachten binnen. In 2011 was dat cijfer al gestegen tot 724 en dit jaar staat de teller al op 788. Dit is uiteraard een markante stijging. Aan de ene kant is deze evolutie het gevolg van het feit dat voornamelijk de jongere generatie wat meer fiscaal gezind is en het niet meer neemt dat bijvoorbeeld een aannemer, een advocaat etc. een stuk van de betaling in het zwart eist. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de klassieke disputen tussen werkgevers en werknemers, tussen commerciële concurrenten, tussen buren en erfgenamen die eveneens voor een groot aandeel anonieme fiscale klachten zorgen.

zie