Een selectie van boeken en thema's waarover onze advocaten publiceerden.

​Fiscale visitatie; keert het tij?

Fiscale visitatie; keert het tij?, AFT Fisc. Act., 2013, nr. 10, 2-4.
01/01/2013

Ook volgens Mensenrechtenhof mag fiscus computerbestanden kopiëren.

theme | Michel Maus, S. Deraedt
Ook volgens Mensenrechtenhof mag fiscus computerbestanden kopiëren, AFT Fisc. Act., 2013, nr. 13, 1-4.
01/01/2013

De registratie- en successierechten en het una via-beginsel in fiscale strafzaken.

De registratie- en successierechten en het una via-beginsel in fiscale strafzaken, Registratierechten 2013, afl. 2, 20-23.

01/01/2013

Vermogens- en successieplanning met zwarte en grijze vermogens. De positie van de notaris.

Vermogens- en successieplanning met zwarte en grijze vermogens. De positie van de notaris, in Rechtskroniek voor het Notariaat, Brugge, Die Keure, 2013, 175-198.

01/01/2013

De draagwijdte van het fiscaal visitatierecht. Is de grens bereikt?

De draagwijdte van het fiscaal visitatierecht. Is de grens bereikt?, AFT Fisc. Act., 2013, nr. 23, 1-4
01/01/2013

De moeilijke verhouding tussen de meewerkverplichtlng en het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken.

De moeilijke verhouding tussen de meewerkverplichtlng en het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken, in Zwijgrecht versus spreekplicht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 231-256
01/01/2013

​Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing, in Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2012.

theme | Michel Maus, C. Janssens
Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing, in Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2012, Brugge, Die Keure, 2012, 105-149.

01/01/2012

Zwijgrecht en wapengelijkheid in fiscale zaken: a small step for a man, a giant leap for mankind.

Zwijgrecht en wapengelijkheid in fiscale zaken: a small step for a man, a giant leap for mankind, AFT Fiscale actualiteit, 2012, nr. 15, 1-5.

01/01/2012

Una via in fiscale strafzaken: een weg vol putten en bulten.

Una via in fiscale strafzaken: een weg vol putten en bulten, A.F.T. Fiscale actualiteit, 2012, nr. 19, 5-9.
01/01/2012

Omzendbrief over minnelijke schikking ontgoochelt.

theme | Michel Maus, S. Demeulenaer
Omzendbrief over minnelijke schikking ontgoochelt, A.F.T., Fiscale actualiteit, 2012, nr. 23, 1-4.
01/01/2012

Van zwart en grijs naar wit en groen. Pleidooi voor een hertekening van de fiscaliteit.

Van zwart en grijs naar wit en groen. Pleidooi voor een hertekening van de fiscaliteit., in De kleuren van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 113-134.

01/01/2012

Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing.

“Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing “ in Rechtskroniek Vrede-en politierechters 2012, Brugge, Die Keure, 105-149.
01/01/2012

​Het uitstel van de tenuitvoerlegging van een administratieve sanctie. Een nieuwe troef voor de fiscale rechtsbescherming?

Het uitstel van de tenuitvoerlegging van een administratieve sanctie. Een nieuwe troef voor de fiscale rechtsbescherming?, TFR, 2011, 26-27.

01/01/2011

National Report for Belgium on Mutual Assistance and Information Exchange

theme | Michel Maus, I. Detroyer
National Report for Belgium on Mutual Assistance and Information Exchange, EATLP International Tax Series Volume 8, 2011, 193-217.

01/01/2011

De Antigoon-leer in fiscale zaken. Quo vadimus?

De Antigoon-leer in fiscale zaken. Quo vadimus?, AFT Fisc. Act., 2011, nr. 4,3-8.
01/01/2011

​Het Vlaams Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven. Een nieuwe problematische stap in de normatieve calvarie rond de parkeerheffing?

Het Vlaams Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven. Een nieuwe problematische stap in de normatieve calvarie rond de parkeerheffing?, T.Vred., 2011, 5-27.

01/01/2011

Wanneer een degelijke wetgeving voor parkeerheffingen

Wanneer een degelijke wetgeving voor parkeerheffingen, De Juristen krant, 2011, nr. 231, 12.
01/01/2011

​“In dubio contra fiscum" is een mensenrecht.

“In dubio contra fiscum" is een mensenrecht, A.F.T. Fisc. Act., 2011, nr. 27, 1-4.
01/01/2011

​Fiscaal administratieve sanctionering en rechtsbescherming.

theme | Michel Maus, Rozie
Fiscaal administratieve sanctionering en rechtsbescherming, Actuele Problemen van het fiscaal strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 201-252.

01/01/2011

​Nil volentibus arduum. Mensenrechten in fiscale zaken, in Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen.

Nil volentibus arduum. Mensenrechten in fiscale zaken, in Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Brugge, Die Keure, 2011, 205-268.

01/01/2011

​De rechter en de fiscaal administratieve sancties.

De rechter en de fiscaal administratieve sancties, in Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2011, 67-112

01/01/2011

​De horizontale en verticale samenwerking tussen fiscale besturen op het vlak van de fiscale controle.

De horizontale en verticale samenwerking tussen fiscale besturen op het vlak van de fiscale controle, in LRB Jaarboek 2010-2011, Brugge, Die Keure, 2011, 101-122

01/01/2011

Spreken is zilver en zwijgen is goud, of is het omgekeerd? Het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken.

Spreken is zilver en zwijgen is goud, of is het omgekeerd? Het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken, in Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, Die Keure, 2011, 617-641.

01/01/2011

De rechter en de fiscaal administratieve sancties.

De rechter en de fiscaal administratieve sancties, in CBR Jaarboek, 2011-2012, Antwerpen, intersentia, 2012, 241-287.

01/01/2011

De fiscale controle in de lokale belastingheffing en het gebruik van onderzoeksmachten inzake inkomstenbelastingen.

De fiscale controle in de lokale belastingheffing en het gebruik van onderzoeksmachten inzake inkomstenbelastingen, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2008-2009, Brugge, Die Keure, 2010, 69-107

01/01/2010

Geen onderzoeksmachten in de gerechtelijke fiscale procedure.

theme | Michel Maus, A. Delafonteyne
Geen onderzoeksmachten in de gerechtelijke fiscale procedure, T.F.R., 2010, 83-86.
01/01/2010

De aanslag geheime commissielonen: een strafsanctie?

De aanslag geheime commissielonen: een strafsanctie?, AFT Fisc. Act., 2010, nr.10, 7¬8.
01/01/2010

​“Mijn naam is Haas". Over de jurisprudentiële tegenstellingen mbt het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken.

“Mijn naam is Haas". Over de jurisprudentiële tegenstellingen met betrekking tot het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken., TFR, 2010, 708-709.

01/01/2010

Het meest verwerpelijke wetsartikel.

Het meest verwerpelijke wetsartikel, De Juristenkrant, 8 december 2010, 2.
01/01/2010

Internationale administratieve bijstand bij de vestiging van BTW.

Internationale administratieve bijstand bij de vestiging van BTW, in Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2009-2010, Antwerpen, Kluwer, 2010, 145-183.

01/01/2010

​Hoofdelijke gehoudenheid bij fiscale fraude: Grondwettelijk Hof slaat en zalft.

Hoofdelijke gehoudenheid bij fiscale fraude: Grondwettelijk Hof slaat en zalft, A.F.T. Fisc. Act., 2009, nr. 24, 1-4.

01/01/2009

​De geneesheer, zijn beroepsgeheim en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen.

De geneesheer, zijn beroepsgeheim en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen’, in Overhandigen medische gegevens, Gent, Academia Press, 2009, 211-229.

01/01/2009

​Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing? Het verhaal van kleine bedragen en grote principes.

Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing? Het verhaal van kleine bedragen en grote principes, T.Vred. 2009, afl. 3-4, 180-215.

01/01/2009

Hof van beroep bevestigt onwettige inning verkeersbelasting op lichte vrachtwagens.

Hof van beroep bevestigt onwettige inning verkeersbelasting op lichte vrachtwagens, AFT Fisc. Act., 2009, nr. 39, 6-8.

01/01/2009

Gemeenten differentieer uw fiscale sancties.

Gemeenten differentieer uw fiscale sancties, LRB, 2009/3, 235-236.
01/01/2009

De ambtshalve aanslag bij het miskennen van de aangifteverplichting in de lokale belastingsfeer. Het Hof van Cassatie versus het Grondwettelijk Hof.

theme | Michel Maus, A. Delafonteyne
De ambtshalve aanslag bij het miskennen van de aangifteverplichting in de lokale belastingsfeer. Het Hof van Cassatie versus het Grondwettelijk Hof; T.F.R., 2008, 31-33.

01/01/2008

​Parkeerbeleid van steden en gemeenten op de helling?

theme | Michel Maus, S. De Meulenaer
Parkeerbeleid van steden en gemeenten op de helling?, De Juristenkrant, 2008, 13 februari 2008, 2.
01/01/2008

​Rechter moet kunnen oordelen over btw-boetes.

Rechter moet kunnen oordelen over btw-boetes, A.F.T. Fisc. Act., 2008, nr 19, 9-11.
01/01/2008

Administratieve sanctie sluit niet noodzakelijk strafsanctie uit.

Administratieve sanctie sluit niet noodzakelijk strafsanctie uit, Fiscoloog, 2008, nr. 1125, 5-7.
01/01/2008

De paradox van de meewerkverplichting en het zwijgrecht.

De paradox van de meewerkverplichting en het zwijgrecht, Fiscoloog, 2008, nr. 1128, 4-6.
01/01/2008

​De cumulatie van fiscaal administratieve sancties en van strafsancties en het strafrechtelijk non bis in idem beginsel.

De cumulatie van fiscaal administratieve sancties en van strafsancties en het strafrechtelijk non bis in idem beginsel, L.R.B., 2008, 81-87.

01/01/2008

​De fiscus en de discretie- en geheimhoudingsplicht van de notaris.

De fiscus en de discretie- en geheimhoudingsplicht van de notaris, N.F.M., 2008, 353-354.
01/01/2008

Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing? Het verhaal van kleine bedragen en grote principes.

Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing? Het verhaal van kleine bedragen en grote principes, L.R.B., 2008, 150-195.

01/01/2008

​Nieuw protocol ter bestrijding fiscale fraude is reus op lemen voeten.

Nieuw protocol ter bestrijding fiscale fraude is reus op lemen voeten, A.F.T. Fisc. Act., 2007, 9-12.
01/01/2007

​'Lof der zotheid' of 'Lof der traagheid'? Over de publicatie 27 jaar na datum van het Ministerieel Besluit van 10 oktober 1979 waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden.

'Lof der zotheid' of 'Lof der traagheid'? Over de publicatie 27 jaar na datum van het Ministerieel Besluit van 10 oktober 1979 waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden, A.F.T., 2007/3, 4-11.

01/01/2007

​Lokale belastingen en het formeel fiscaal legaliteitsbeginsel.

Lokale belastingen en het formeel fiscaal legaliteitsbeginsel, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2007, 215-237.

01/01/2007

Horen, zien en zwijgen? Een analyse van de draagwijdte van de fiscale meewerkverplichting van de accountant, belastingconsulent, erkende boekhouder en bedrijfsrevisor.

Horen, zien en zwijgen? Een analyse van de draagwijdte van de fiscale meewerkverplichting van de accountant, belastingconsulent, erkende boekhouder en bedrijfsrevisor., Tax, Audit & Accountancy, 2007, nr. 7 ( deel 1) en nr. 9 ( deel 2 ). Deze bijdrage is in hetzelfde tijdschrift ook verschenen in het Frans onder de titel: Entendre, voir et se taire? Une analyse de la portée de Tobligation de collaboration fiscale de Texpert-comptable, du conseil fiscal, du comptable agree, du fiscallste agréé et du réviseur d'entreprise.

01/01/2007

De fiscale bemiddeling en een pleidooi voor een alternatieve fiscale geschillenbeslechting.

De fiscale bemiddeling en een pleidooi voor een alternatieve fiscale geschillenbeslechting, A.F.T., 2007/6-7, 4-23.

01/01/2007

Witwasmisdrijf: 'verplichte' verbeurdverklaring bij opschorting?

theme | Michel Maus, S. De Meulenaer
Witwasmisdrijf: 'verplichte' verbeurdverklaring bij opschorting?, Fiscoloog, 2007, nr. 1091, 1-2.
01/01/2007

Juridische problemen bij de gemeentelijke belastingheffing in België. Komen de oplossingen uit het Zuiden?

theme | Michel Maus, N. Plets
Juridische problemen bij de gemeentelijke belastingheffing in België. Komen de oplossingen uit het Zuiden?, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2007-2008, Brugge, Die Keure, 2008, 199-255.

01/01/2007

89+96=2006? Luik geschillenprocedure inzake lokale belastingen.

89+96=2006? Luik geschillenprocedure inzake lokale belastingen, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2004-2005, Brugge, Die Keure, 2006, 155-190.

01/01/2006

​Hoort wie klopt daar kinderen... Een onderzoek naar de draagwijdte van het fiscaal visitatierecht in de inkomstenbelastingen.

Hoort wie klopt daar kinderen... Een onderzoek naar de draagwijdte van het fiscaal visitatierecht in de inkomstenbelastingen, A.F.T., 2006/1, 37-50.

01/01/2006

Tweede zit voor de fiscale amnestie-bis? De voor- en nadelen van de nieuwe regeling rond de fiscale regularisatie.

Tweede zit voor de fiscale amnestie-bis? De voor- en nadelen van de nieuwe regeling rond de fiscale regularisatie, A.F.T., 2006/4, 3-27.

01/01/2006

Geldt 'spreken is zilver, zwijgen is goud' ook in fiscale zaken?

Geldt 'spreken is zilver, zwijgen is goud' ook in fiscale zaken?, Fiskoloog, 2006, nr. 1027, 4-6.
01/01/2006

Van de politieagent, de beëdigd ambtenaar, het parkeerbedrijf en de jobstudent... Een juridische analyse van de legaliteit bij de bestuurlijke controle op de parkeerheffingen.

Van de politieagent, de beëdigd ambtenaar, het parkeerbedrijf en de jobstudent... Een juridische analyse van de legaliteit bij de bestuurlijke controle op de parkeerheffingen., L.R.B., 2006/1, 3-25.

01/01/2006

​Het onrechtmatig bewijs. Een analyse van de rechtspraak in strafzaken en in fiscale zaken.

Het onrechtmatig bewijs. Een analyse van de rechtspraak in strafzaken en in fiscale zaken, in De Praktijkjurist X, Gent, Story-Scientia, 2006, 177-245.

01/01/2006

​De lokale en regionale belastingen en de fiscale regularisatie.

De lokale en regionale belastingen en de fiscale regularisatie, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2005-2006, Brugge, Die Keure, 2006, 313-337.

01/01/2006

​Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen.

Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen, N.F.M., 2006, 210-226.

01/01/2006

​'leder z'n puupe en ieder z'n toebak'. Over legaliteit, doelgebondenheid en machtsafwending bij de fiscale controle.

'leder z'n puupe en ieder z'n toebak'. Over legaliteit, doelgebondenheid en machtsafwending bij de fiscale controle., T.F.R., 2006, nr. 306, 676-678.

01/01/2006

Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen.

Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen, in de Notariële Boekhouding, Mechelen, Kluwer, 2006, 35-57.

01/01/2006

Het fiscaal bezwaarrecht van derden.

Het fiscaal bezwaarrecht van derden, T.F.R., 2005, 677-681.
01/01/2005

De advocaat, de fiscale controle en het beroepsgeheim.

De advocaat, de fiscale controle en het beroepsgeheim, AD REM, 2005/4,4-14.
01/01/2005

De (algemene) gemeentebelastingen op rechtspersonen en vennootschappen: fiscale ongelijkheid of ongelijke fiscaliteit?

De (algemene) gemeentebelastingen op rechtspersonen en vennootschappen: fiscale ongelijkheid of ongelijke fiscaliteit?, L.R.B., 2004, 159-168.

01/01/2004

​Het juridische doolhof van de overgangsregeling van de nieuwe fiscale procedure.

Het juridische doolhof van de overgangsregeling van de nieuwe fiscale procedure, L.R.B., 2003, 21-28.
01/01/2003

​De beoordeling door de rechter van de fiscaal-administratieve sancties bij regionale en lokale belastingen.

De beoordeling door de rechter van de fiscaal-administratieve sancties bij regionale en lokale belastingen, in L.R.B., 2003,141-152.

01/01/2003

De horizontale en verticale samenwerking van de fiscale besturen op het vlak van de fiscale controle.

De horizontale en verticale samenwerking van de fiscale besturen op het vlak van de fiscale controle, L.R.B., 2003, 209-223.

01/01/2003

Het (on)rechtmatig optreden van de belastingadministratie bij de fiscale controle.

Het (on)rechtmatig optreden van de belastingadministratie bij de fiscale controle, R.W., 2003-2004, 1597-1614.

01/01/2003

Artikel 49 W.I.B.92 en de voorwaarde dat beroepskosten moeten zijn gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen ofte behouden.

Artikel 49 W.I.B.92 en de voorwaarde dat beroepskosten moeten zijn gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen ofte behouden, noot onder Cass., 3 november 2000, N.F.M., 2002, 20-24.

01/01/2002

​De aansprakelijkheid van de federale overheid bij het doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.

De aansprakelijkheid van de federale overheid bij het doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, L.R.B., 2002, 15-34.

01/01/2002

De fiscaal-administratieve sancties en artikel 6 E.V.R.M.: een stand van zaken na de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 en 25 mei 1999.

De fiscaal-administratieve sancties en artikel 6 E.V.R.M.: een stand van zaken na de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 en 25 mei 1999, in Jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten 1998-2000, Maklu, Antwerpen, 2002, 15-43.

01/01/2002

De toepassing van het E.V.R.M. op de fiscale procedure.

De toepassing van het E.V.R.M. op de fiscale procedure, in De Praktijkjurist IV, Gent, Academia Press, 2002, 89-123.

01/01/2002

​Het ene apothekerskruis is het andere niet. Bespiegelingen rond het leerstuk van de interpretatie van de fiscale wet in de lokale belastingssfeer.

Het ene apothekerskruis is het andere niet. Bespiegelingen rond het leerstuk van de interpretatie van de fiscale wet in de lokale belastingssfeer, L.R.B., 2002, 136-142.

01/01/2002

​Artikel 1385undecies, 2de lid Ger.W. en de gevolgen van het uitblijven van een administratieve beslissing binnen de zes maanden volgend op het bezwaar in de lokale belastingssfeer.

Artikel 1385undecies, 2de lid Ger.W. en de gevolgen van het uitblijven van een administratieve beslissing binnen de zes maanden volgend op het bezwaar in de lokale belastingssfeer, L.R.B., 2002, 188-193.

01/01/2002

Het fiscaal procedureel overgangsrecht volgens het Arbitragehof.

Het fiscaal procedureel overgangsrecht volgens het Arbitragehof, noot onder Arbitragehof 16 november 2000, T.F.R., 2001, 493-504.

01/01/2001

​De overgangsregeling van de nieuwe fiscale procedure en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel: de nieuwe grievenregeling en het recht op een dubbele aanleg.

De overgangsregeling van de nieuwe fiscale procedure en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel: de nieuwe grievenregeling en het recht op een dubbele aanleg, noot onder Arbitragehof 8 mei 2001, T.F.R., 2001, 791-794.

01/01/2001

Een status questionis twee jaar na de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken.

Een status questionis twee jaar na de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, in De Praktijkjurist II, Gent, Academia Press, 2001, 61-133.

01/01/2001

De fiscale controle in de lokale belastingssfeer.

De fiscale controle in de lokale belastingssfeer, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen, Brugge, Die Keure, 2001, 277-313.

01/01/2001

​De nieuwe fiscale procedure, het recht op een dubbele aanleg en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel: deel II.

De nieuwe fiscale procedure, het recht op een dubbele aanleg en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel: deel II, noot onder Arbitragehof, 13 juli 2001 en 10 oktober 2001, T.F.R., 2002, 204-221.

01/01/2001

​De rechtspleging voor het Hof van Cassatie en het overgangsrecht van de nieuwe fiscale procedure.

De rechtspleging voor het Hof van Cassatie en het overgangsrecht van de nieuwe fiscale procedure, noot onder Cass., 21 juni 1999, Cass., 22 november 1999 en Gent, 16 december 1999, T.F.R., 2000, 197-201.

01/01/2000

Het aspect 'behoeftigheid' o/s criterium bij de beoordeling van de fiscale aftrekbaarheid van uitkeringen tot onderhoud.

Het aspect 'behoeftigheid' o/s criterium bij de beoordeling van de fiscale aftrekbaarheid van uitkeringen tot onderhoud, noot onder Gent, 30 juni 1999, N.F.M., 2000, 75¬78.

01/01/2000

De wet van 17 februari 2000 tot wijziging van de Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen. Het procedureel overgangsrecht inzake lokale belastingen: van de regen in de drop?

De wet van 17 februari 2000 tot wijziging van de Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen. Het procedureel overgangsrecht inzake lokale belastingen: van de regen in de drop?, T.F.R., 2000, 487-496.

01/01/2000

De inzage van een strafdossier door de fiscus tijdens de aanvullende onderzoekstermijn van twee jaar ingeval van fraude.

De inzage van een strafdossier door de fiscus tijdens de aanvullende onderzoekstermijn van twee jaar ingeval van fraude, noot onder Cass., 14 oktober 1999, N.F.M., 2000, 127-133.

01/01/2000

​De schuldeiser van de belastingplichtige en de zijdelingse vordering in fiscale zaken.

De schuldeiser van de belastingplichtige en de zijdelingse vordering in fiscale zaken, noot onder Brussel, 4 februari 2000, T.F.R., 2000, 655-658.

01/01/2000

De verhuurder en de Vlaamse leegstandsheffingen.

De verhuurder en de Vlaamse leegstandsheffingen, T.Huurr., 2000, 85-87.
01/01/2000

​De gevolgen van het strafrechtelijk karakter van de fiscaal administratieve sancties: de 'nieuwe grieven’-regeling en het recht op een dubbele aanleg.

De gevolgen van het strafrechtelijk karakter van de fiscaal administratieve sancties: de 'nieuwe grieven’-regeling en het recht op een dubbele aanleg, noot onder Cass., 26 juni 2000, in T.F.R., 2000, 975-981.

01/01/2000

Kanttekeningen rond de fiscaal-administratieve sancties en de fiscale ​geschillenprocedure in het licht van artikel 6 E.V.R.M..

Kanttekeningen rond de fiscaal-administratieve sancties en de fiscale geschillenprocedure in het licht van artikel 6 E.V.R.M., T.F.R., 1999, nr. 167, 332-362.

01/01/1999

Over het Charter van de Belastingplichtige en de fiscale rechtsbescherming na de Wet Franchimont en het cassatiearrest van 9 december 1997.

Over het Charter van de Belastingplichtige en de fiscale rechtsbescherming na de Wet Franchimont en het cassatiearrest van 9 december 1997, N.F.M., 1999/4, 77-90.

01/01/1999

Het fiscaal statuut van de vereniging der mede-eigenaars.

Het fiscaal statuut van de vereniging der mede-eigenaars, T.Huurr., 1999/2, 71-76.
01/01/1999

​Praktische beschouwingen bij de wetgeving inzake de nieuwe fiscale procedure.

Praktische beschouwingen bij de wetgeving inzake de nieuwe fiscale procedure, in A.J.T. Libri. Recente Wetgeving 1998-1999, Gent, Mys & Breesch, 1999, 207-219.

01/01/1999

Lokale belastingen voor de rechtscolleges: formele aspecten.

Lokale belastingen voor de rechtscolleges: formele aspecten, in De nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen, Brugge, Die Keure, 1999, 23-53.

01/01/1999

De zeevaartpolitierechten en het fiscaal legaliteitsbeginsel.

De zeevaartpolitierechten en het fiscaal legaliteitsbeginsel, noot onder Gent, 28 januari 1999, L.R.B., 1999, 144-153.

01/01/1999

​Kritische bemerkingen bij de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 inzake de fiscaal-administratieve sancties

Kritische bemerkingen bij de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 inzake de fiscaal-administratieve sancties, A.J.T., 1998-1999, 981-989.

01/01/1998

De fiscale gevolgen van het faillissement.

theme | Michel Maus, P. Wille
De fiscale gevolgen van het faillissement, in ' Het faillissementsrecht geactualiseerd : deel II', Brugge, DIE KEURE, 1998, p. 149-186

01/01/1998

Over rijke Nederlanders en eurocraten: zin of onzin van het invoeren van een gebruikersbelasting op de gecorrigeerde oppervlakte in de lokale belastingsfeer.

Over rijke Nederlanders en eurocraten: zin of onzin van het invoeren van een gebruikersbelasting op de gecorrigeerde oppervlakte in de lokale belastingsfeer, L.R.B., 97/0, september 1997, p. 3-10.
01/01/1997

Fiscale aspecten omtrent de voldoening van de onderhoudsplicht tijdens de feitelijke scheiding, noot onder H.v.B. Antwerpen, 4 februari 1997.

Fiscale aspecten omtrent de voldoening van de onderhoudsplicht tijdens de feitelijke scheiding, noot onder H.v.B. Antwerpen, 4 februari 1997, N.F.M., 1997/9, p. 275-277.

01/01/1997

​Juridische aspecten van de invoering in de Belgische gewestelijke en lokale belastingssfeer van een jaarlijkse gebruikersbelasting op de gecorrigeerde oppervlakte.

Juridische aspecten van de invoering in de Belgische gewestelijke en lokale belastingssfeer van een jaarlijkse gebruikersbelasting op de gecorrigeerde oppervlakte, verslagboek van een studie in opdracht van de Heer Leo PEETERS, Vlaams Minister van Binnenlandse aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, december 1997.

01/01/1997

​Andermaal over het onderscheid tussen belastingen en retributies.

Andermaal over het onderscheid tussen belastingen en retributies, noot onder Rb. Brugge, 23 september 1997, L.R.B., 98/3, p. 22-35.

01/01/1997

​Echtscheiding en gezinsfiscaliteit: De echtscheiding fiscaal bekeken.

theme | Michel Maus, F. Moeykens
Echtscheiding en gezinsfiscaliteit: De echtscheiding fiscaal bekeken, in 'Het echtscheidingsrecht geactualiseerd', Brugge, Die Keure, 1996, p. 167 -190.

01/01/1996

De Fiscale Implicaties van de Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom.

De Fiscale Implicaties van de Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom, in ' Het mede- eigendomsrecht geactualiseerd ', Brugge, Die Keure, 1996, p. 149-182

01/01/1996

Betreffende het fiscaal statuut van achterstallige onderhoudsuitkeringen.

Betreffende het fiscaal statuut van achterstallige onderhoudsuitkeringen, noot onder H.v.B. Brussel, 24 juni 1996, N.F.M., 1997/3, p. 105-107.

01/01/1996

​De implicaties van de Belgische Wetgeving inzake Witwassen op het Beroep van de Advocaat

De implicaties van de Belgische Wetgeving inzake Witwassen op het Beroep van de Advocaat, T.V.B.R., 1995, 3, p. 4 - 36

01/01/1995