Boeken

2020/04/09: Fiscaal Compendium – Invordering federale fiscale schulden
Een onmisbaar basiswerk voor elke fiscale practicus! In dit boek wordt ingegaan op de invordering van de fiscale schulden. De focus wordt daarbij gelegd op de bepalingen zoals opgenomen in het nieuwe Wetboek Invordering dat meteen ook de eerste stap vormt naar een geharmoniseerde fiscale procedure. Mark Delanote (die in dit vakdomein zijn doctoraat heeft geschreven en als expert ook betrokken was bij de totstandkoming van dit invorderingswetboek) bespreekt nauwgezet en tot in detail de diverse invorderingsaspecten, zoals de eigenheid van de uitvoerbare titel en de diversiteit aan belastingschuldigen. Daarna gaat hij uitvoerig in op de betaling en vervolging van de belastingschuld, waarbij o.m. de betalingstermijnen en -modaliteiten, de nalatigheidsinteresten en vervolgingsmaatregelen worden behandeld, alsook de mogelijkheid tot invorderen van betwiste belastingschulden. Vervolgens worden de bijzondere rechten en voorrechten van de fiscus nader beschouwd. Ten slotte volgt een overzicht van de verschillende wijzen waarop de fiscale schuld teniet gaat. Een basiswerk dus dat niet mag ontbreken in uw fiscale bibliotheek.
09/04/2020
09/01/2020 - Basisbegrippen fiscaal recht
Het boek "Basisbegrippen - Fiscaal recht" wil een algemeen inzicht geven in het huidige Belgische belastingrecht. Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillende belastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden. Het richt zich enerzijds tot juristen en economisten in vorming en meer algemeen tot al wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken. Anderzijds wil het ook tegemoetkomen aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn.
01/01/2020
01/12/2019: De l' "abus fiscal" ou Quand des actes juridiques du contribuable sont inopposables au fisc pour l'établissement de l'impôt
En cas d’« abus fiscal », au sens où l’entend la disposition légale générale « anti-abus » dans sa nouvelle version telle qu’applicable depuis 2012 en matière d’impôts sur les revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession, des actes juridiques posés par les contribuables peuvent être rendus inopposables au fisc, et ce, alors même que ces actes sont bien réels (non simulés) et qu’aucune « fraude fiscale » n’a donc été commise. Des procédés d’ « évitement de l’impôt » pourtant bien licites sont ainsi rendus inefficaces.
01/12/2019
De belastingontvanger in de kunst
"De belastingontvanger in de kunst” belicht een aantal van de vele prachtige, grappige en ontroerende kunstwerken waarin de figuur van de belastingontvanger een prominente rol vervult. De auteurs bekijken de ontvanger als object van de kunst. Daarbij is het niet hun bedoeling om het onderwerp uitputtend te behandelen. Veeleer gaat het om een schets, een mooie wandeling door kunst en cultuur. Een eerbetoon aan Jan Astaes Jan Astaes, gedurende lange tijd zelf ontvanger in een lokaal bestuur, startte het project “De belastingontvanger in de kunst”, maar heeft dit door zijn voortijdig overlijden helaas niet kunnen voltooien. Matthijs Degraeve, een jonge historicus uit Brugge, ging de uitdaging aan en heeft het werk van Jan Astaes voortgezet en afgerond.
, Astaes J. , Degraeve M.
01/01/2017
Handboek Fiscale Sanctionering
Michel Maus heeft het in dit boek over fiscale fraude, belastingontwijking en waarom de overheid er zo moeilijk in slaagt een efficiënt en billijk fiscaal beleid te voeren.
01/04/2017
Modellen van gemeentebelasting en retributieverordering /2011
Modellen van gemeentebelasting en retributieverordering, vijfde uitgave, Brugge, Vanden Broele, 2011, ca 440p.Aan de grondslag van een efficiënte lokale fiscaliteit staan goede en (juridisch) correcte belastingreglementen. Een foutloze opstelling van deze documenten is dan ook een absolute noodzaak. Dankij deze uitgave wordt deze belangrijke opdracht alvast een stuk eenvoudiger.Dit praktische naslagwerk bundelt de modellen van de meest gebruikte gemeentebelastingen en retributieverordeningen. Ieder model sluit aan bij de meest actuele regelgeving en kan eenvoudig worden aangepast aan de specifieke situatie van elk bestuur. Waar nodig worden modellen verrijkt met nuttige opmerkingen en handige tips.
Onterf de fiscus
Alles over fiscaalvriendelijk erven en schenkenHet geld dat je kinderen later zullen erven, wordt in België bij die erfenis zeer zwaar belast. Dat zijn de'successierechten'. De fiscus gaat na je dood met een flink stuk lopen van het spaargeld waar jij zo hard voor gewerkt hebt en waar je tijdens je leven ook al belastingen op hebt betaald. Wees dus slim, denk aan je erfgenamen en kies voor formules die maken dat zij veel minder belastingen zullen moeten betalen dan als je niets doet.
22/06/2016
De fiscale procedure
Dit handboek is opgebouwd uit drie grote delen: de taxatieprocedure, degeschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.
01/06/2016
Personenbelasting. Materiële en formele beginselen
Personenbelasting. Materiële en formele beginselen, Brugge, Die Keure, 2016, 226 pHet boek Personenbelasting legt de werking en de structuur van de personenbelasting uit. We bespreken twee grote delen: de materiële belastingschuld of “hoe hoog is het bedrag voor welk inkomen?” en de formele aspecten van de belasting (opeisbaarheid en betaling). Dit boek richt zich tot iedereen die zijn kennis van de personenbelasting wil bijschaven, in het bijzonder studenten, rechtspractici en belastingplichtigen die een aanslagbiljet in de bus krijgen.
01/02/2016