Boeken

2020/04/09: Fiscaal Compendium – Invordering federale fiscale schulden
Een onmisbaar basiswerk voor elke fiscale practicus! In dit boek wordt ingegaan op de invordering van de fiscale schulden. De focus wordt daarbij gelegd op de bepalingen zoals opgenomen in het nieuwe Wetboek Invordering dat meteen ook de eerste stap vormt naar een geharmoniseerde fiscale procedure. Mark Delanote (die in dit vakdomein zijn doctoraat heeft geschreven en als expert ook betrokken was bij de totstandkoming van dit invorderingswetboek) bespreekt nauwgezet en tot in detail de diverse invorderingsaspecten, zoals de eigenheid van de uitvoerbare titel en de diversiteit aan belastingschuldigen. Daarna gaat hij uitvoerig in op de betaling en vervolging van de belastingschuld, waarbij o.m. de betalingstermijnen en -modaliteiten, de nalatigheidsinteresten en vervolgingsmaatregelen worden behandeld, alsook de mogelijkheid tot invorderen van betwiste belastingschulden. Vervolgens worden de bijzondere rechten en voorrechten van de fiscus nader beschouwd. Ten slotte volgt een overzicht van de verschillende wijzen waarop de fiscale schuld teniet gaat. Een basiswerk dus dat niet mag ontbreken in uw fiscale bibliotheek.
09/04/2020
09/01/2020 - Basisbegrippen fiscaal recht
Het boek "Basisbegrippen - Fiscaal recht" wil een algemeen inzicht geven in het huidige Belgische belastingrecht. Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillende belastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden. Het richt zich enerzijds tot juristen en economisten in vorming en meer algemeen tot al wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken. Anderzijds wil het ook tegemoetkomen aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn.
01/01/2020
01/12/2019: De l' "abus fiscal" ou Quand des actes juridiques du contribuable sont inopposables au fisc pour l'établissement de l'impôt
En cas d’« abus fiscal », au sens où l’entend la disposition légale générale « anti-abus » dans sa nouvelle version telle qu’applicable depuis 2012 en matière d’impôts sur les revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession, des actes juridiques posés par les contribuables peuvent être rendus inopposables au fisc, et ce, alors même que ces actes sont bien réels (non simulés) et qu’aucune « fraude fiscale » n’a donc été commise. Des procédés d’ « évitement de l’impôt » pourtant bien licites sont ainsi rendus inefficaces.
01/12/2019

Publicaties

> Implementation of the DAC6 Directive in Belgium
“Mandatory disclosure of aghressive cross-border tax planning arrangements : Implementation of the DAC6 Directive in Belgium”, European Taxation, April 2020, pp. 121 – 128.  

Denis-Emmanuel Philippe, Erdem Yüksel - 03/04/2020

> 2020 - Fraude et évasion fiscales
« Fraude et évasion fiscales », parties « Libre choix de la voie la moins imposée, simulation et (in-)opposabilité au fisc » et « Mesure générale anti-abus en matière d’impôts sur les revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession : interprétation et constitutionnalité », in Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale – Principes généraux, éd. Fr. Stevenart-Meeûs et E. Traversa, Bruxelles, Larcier, 2020 ;

Aymeric Nollet - 01/01/2020

> 2019 - De l’abus fiscal ou Quand des actes juridiques du contribuable sont inopposables au fisc
De l’abus fiscal ou Quand des actes juridiques du contribuable sont inopposables au fisc – Essai de cadre théorique et critique en droit belge, Coll. Fondements du droit fiscal, thèse de doctorat soutenue en 2018 à l’Université de Liège et l’Université d’Anvers, Bruxelles, Larcier, 2019, 739 p. ;

Aymeric Nollet - 01/01/2019